Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE, czyli Dyrektywa PSD2 (Payment Services Directive) wprowadziła od września 2019 roku zmiany w sektorze finansowym w Polsce. Czym jest ta dyrektywa? Na czym polega? Podpowiadamy w niniejszym artykule. 

Dlaczego pojawiła się Dyrektywa PSD2?

Sektor finansowy bardzo szybko się zmienia. To, co było oczywistością w płatnościach 10 lat temu, dzisiaj niemal się nie dzieje (przykładowo opłacanie rachunków w placówkach, gotówką). Zależy nam na tym, by wszystko można było załatwić z domu, aby formalności i chodzenia po instytucjach było jak najmniej.

Niestety nie zawsze się to udawało – banki nie nadążały za tym, czego chcą ich klienci. Jednak musieli sobie oni radzić, bo miejsca te miały monopol na usługi finansowe. Jak jednak wiadomo, jeśli nie ma na rynku czegoś, czego oczekują odbiorcy, otwierane są firmy, które ten problem chcą rozwiązać. 

Na rynku pojawił się więc nowy sektor gospodarki – firmy FinTech. Oferują one swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie usług finansowych. Wypełniają lukę w miejscach, gdzie zawiodły banki (np. przyspieszają czas wykonania czynności, udostępniają możliwość załatwienia formalności online).

Pojawienie się takich firm spowodowało spięcia – banki chciały zachować swój monopol. Zostało to zauważone przez Unię Europejską, która wystosowała nową dyrektywę w sprawie usług płatniczych. Na czym polega Dyrektywa PSD2?

Założenia Dyrektywy PSD2

Aby ustabilizować sytuację w sektorze finansowym, poprawić współpracę między bankami a firmami FinTech, dyrektywa nałożyła między innymi obowiązek dzielenia się z takimi firmami danymi przez banki (na przykład udostępniania numeru rachunku użytkownika, nawet jeśli między firmą a bankiem nie ma umowy o stałej współpracy). 

Dodatkowo zadaniem Dyrektywy PSD2 jest sprawienie, by bezpieczeństwo konsumentów było zwiększone – szczególnie w obrocie bezgotówkowym, gdzie są narażeni na oszustwa. 

Dyrektywa PSD2 – zmiany w Polsce 

Dyrektywa PSD2 wprowadziła również zmiany w naszym kraju. 20 czerwca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Do zawartych w niej wymagań instytucje finansowe miały się dostosować do 14 września 2019 roku. Jakie zmiany wprowadziła dyrektywa? 

Zmiany to między innymi:

  1. Podwójna weryfikacja w transakcjach online – przy logowaniu na nasz rachunek bankowy, wykonywaniu transakcji czy innych czynności płatniczych konieczne jest silne uwierzytelnianie. Można to zauważyć już na stronie logowania do banków, gdzie od września zaczęły się pojawiać nowe sposoby weryfikacji. 

  2. PIN w transakcjach zbliżeniowych – zmieniły się także transakcje w formie zbliżeniowej. Musimy potwierdzić pinem każdą transakcję powyżej 150 euro oraz co piątą transakcję zbliżeniową (wcześniej potwierdzaliśmy tylko transakcje powyżej 50 złotych).

  3. Utworzenie Małych Instytucji Płatniczych (MIP) – są to podmioty uprawnione do świadczenia usług płatniczych na małą skalę. Ich miesięczny obrót nie może przekroczyć 1,5 mln euro oraz nie mogą one przechowywać więcej niż 2 tys. euro od jednego klienta. 

Dyrektywa PSD2 ma zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów i uchronić ich przed oszustwami. Poza tym rynek finansowy zmienia się i rozwija. Działania te mają przynieść korzyści klientom, co jest z pewnością bardzo dobrą wiadomością.