Od 1 stycznia 2020 r. w rejestrze BDO będzie prowadzona ewidencja i sprawozdawczość odpadów. Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązki (takie jak np. obowiązek BDO na fakturze), których niedopełnienie będzie wiązało się z dotkliwymi konsekwencjami. 

Co to jest BDO?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach ma formę systemu teleinformatycznego. Dzięki niemu możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami. Umożliwia on również przedsiębiorcom spełnienie przez nich dodatkowych obowiązków. W związku z nowymi przepisami są oni zobowiązani do rejestracji do bazy BDO, a od 1 stycznia 2020 r. do prowadzenia za jej pośrednictwem ewidencji i sprawozdawczości odpadów. Nowe regulacje wymagają od przedsiębiorców również umieszczania numeru BDO na fakturze oraz innych dokumentach związanych z prowadzeniem działalności.

Kto musi mieć wpis w BDO?

Jest to bardzo ważna informacja dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ brak wpisu, w momencie, gdy jest on wymagany, może skutkować dotkliwymi sankcjami. Obowiązkiem rejestracji jest objęte duże grono podmiotów – w tym również jednoosobowych działalności gospodarczych.

W BDO zarejestrować muszą się:

  • przedsiębiorcy wytwarzający odpady i prowadzący ich ewidencję,

  • przedsiębiorcy wprowadzający na terenie kraju produkty w opakowaniach, a także: opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • przedsiębiorcy, którzy pozyskują w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych opakowania, produkują je lub sprowadzają z innych krajów.

Od stycznia 2020 r. w przypadku niezarejestrowania się do rejestru BDO mimo takiego obowiązku, podmiotom mogą grozić kary aresztu lub grzywny nawet do miliona złotych. Karą administracyjną o wysokości od 5000 do miliona złotych jest również zagrożony przedsiębiorca, w przypadku którego stwierdzony zostanie brak numeru BDO na fakturze.