Facebook to nie tylko platforma służąca do utrzymywania relacji z przyjaciółmi, ale także — co jest równie istotne — kanał do prowadzenia działań w ramach marketingu internetowego. Ponieważ prowadzenie profesjonalnej kampanii reklamowej nie jest bezpłatne, ważne jest odpowiednie rozliczenie kosztów z tytułu marketingu na Facebooku. Faktura od Facebooka — jak powinno wyglądać jej rozliczenie?

Faktura od Facebooka za usługi reklamowe w świetle przepisów podatkowych

Faktury są wystawione przez Facebook z tytułu oferowanych przez tę platformę social media funkcjonalności umożliwiających marketing online. Klienci Facebooka, którzy prowadzą działalność gospodarczą, powinni rozliczyć fakturę za usługi reklamowe w sposób zgodny z przepisami podatkowymi w zakresie:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub prawnych (CIT),
  • podatku od towarów i usług (VAT).

Faktura od Facebooka — rozliczenie na cel podatku VAT

Sposób, w jaki należy rozliczyć fakturę od Facebooka, zależy w dużej mierze od tego, kto jest wystawcą faktury. Wbrew pozorom, nie jest to takie oczywiste. Chociaż w Polsce znajduje się oddział Facebooka, to większość dokumentów finansowych jest wystawiana przez podmiot zarejestrowany na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej — Irlandii (nazwa tego oddziału to Facebook Ireland Limited).

Jeśli faktura zostanie wystawiona przez polską filię, podatnik powinien postąpić standardowo, tzn. zaewidencjonować kwotę podatku VAT z otrzymanego dokumentu jako VAT naliczony.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy podatnik otrzyma fakturę od siedziby zarejestrowanej na terenie Irlandii. W takiej sytuacji faktura od Facebooka stanowi import usług (zgodnie z art. ustawy o podatku od towarów i usług). Jeśli faktura jest wystawiona w EUR, należy przeliczyć na PLN po kursie NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego. Następnie, trzeba doliczyć 23% VAT jako podatek należny do kwoty znajdującej się na fakturze. Jeśli przedsiębiorca ma status czynnego podatnika VAT, może on następnie odliczyć daną kwotę jako VAT naliczony — taka transakcja jest wówczas neutralna podatkowo.

Faktura od Facebooka — rozliczenie w świetle podatku dochodowego

Znacznie mniej skomplikowane jest rozliczanie faktur od Facebooka na gruncie podatku dochodowego CIT lub PIT. W takim przypadku wydatki z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu, który pomniejsza podstawę opodatkowania. Oczywiście, jest to możliwe jedynie wtedy, gdy wydatki na marketing na Facebooka dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Fakturę kosztową otrzymaną od firmy Facebooka należy zaewidencjonować jako:

  • „Usługi obce” 405, jeśli podatnik rozlicza się poprzez pełne księgi rachunkowe,
  • „Pozostałe wydatki” (kolumna nr 13), jeżeli przedsiębiorca prowadzi podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

W sytuacji, gdy faktura od Facebooka została wystawiona w euro, należy przeliczyć ją według kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień poprzedzający wystawienie faktury.