Podatek od towarów i usług to nieodłączny element w działalności tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług), istnieje jednak możliwość zwolnienia z VAT. Kiedy jest to możliwe? Czy firma programistyczna może skorzystać ze zwolnienia VAT? Przeczytaj poniższy tekst, a dowiesz się, jakie są odpowiedzi na te pytania. Sprzedaż usług programistycznych a VAT - wyjaśniamy!

Kto jest zobowiązany do opłacania podatku od towarów i usług?

W ustawie o podatku od towarów i usług zostały wskazane ogólne rodzaje działań, które podlegają obowiązkowi podatkowemu. Są to takie czynności jak:

  • odpłatna dostawa towarów,
  • odpłatne świadczenie usług (a w niektórych przypadkach również usługi wykonywane przez podatnika nieodpłatnie),
  • eksport oraz import towarów spoza Unii Europejskiej,
  • transakcje wewnątrzunijne, czyli: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

Wysokość zobowiązania podatkowego jest ustalana jako różnica między:

  • VAT należnym z tytułu np. sprzedaży usług programistycznych,
  • VAT naliczonym obliczanym na podstawie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Mogą być to na przykład wydatki z tytułu zakupu sprzętu komputerowego czy usług hostingowych.

Z powyższego zestawienia wynika, że przedmiotem opodatkowania w świetle VAT jest właściwie każdy rodzaj transakcji wykonywanej przez firmy.

Jaka stawka podatku VAT dla firmy programistycznej?

Kwestia zastosowania odpowiedniej stawki VAT (dostępne są następujące stawki podatku: 23%, 8%, 5% oraz 0%) budzi często wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców z różnych branż. W przypadku firm programistycznych problem ten jednak nie istnieje: usługi z tego segmentu rynkowego są objęte stawką podstawową wynoszącą 23%.

Czy programista może uzyskać zwolnienie z podatku VAT?

Ustawa o podatku od towarów zakłada dwa rodzaje zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji oraz rozliczania się na cel podatku VAT. Są one następujące:

  • zwolnienie przedmiotowe,
  • zwolnienie podmiotowe.

Czy przedsiębiorca oferujący profesjonalne usługi programistyczne może zostać wyłączony z obowiązku podatkowego VAT?

Programista a zwolnienie przedmiotowe

Czym jest zwolnienie przedmiotowe z VAT? Generalnie, odnosi się ono do wybranych rodzajów działalności gospodarczej. Katalog podmiotów uprawnionych do zwolnienia przedmiotowego został ściśle określony w art. 43 ustawy VAT i obejmuje na przykład działalność prowadzoną przez medyków oraz firmy zajmujące się dostawą ludzkich organów.

W grupie ten nie znajdują się niestety przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem/modyfikacją oprogramowania. A zatem, uzyskanie zwolnienia przedmiotowego przez firmy programistyczne nie jest możliwe w świetle obecnych przepisów.

Programista a zwolnienie podmiotowe

Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje, jeśli wartość sprzedaży przedsiębiorstwa w roku poprzednim nie przekroczyła dwustu tysięcy złotych. W tym przypadku profil działalności przedsiębiorstwa nie odgrywa roli poza pewnymi wyjątkami — zalicza się do nich m.in. świadczenie usług w zakresie doradztwa (prawnego, podatkowego, technicznego itd.). Jeśli zatem przedsiębiorca nie zajmuje się świadczeniem usług doradczych, może on skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT.