Programowanie systemów komputerowych jest postrzegane jako jedna z najbardziej przyszłościowych branż w dwudziestym pierwszym wieku. W związku z tym nie powinno nikogo dziwić, że już teraz przedstawiciele tej branży mogą liczyć na wyjątkowo wysokie zarobki. Ci spośród programistów, którzy szczególnie cenią sobie niezależność, decydują się często na założenie firmy i rozwój własnej marki. Jaką stawką podatku VAT należy objąć działalność prowadzoną przez firmy programistyczne?

Podatek VAT — jakie są stawki podatku od towarów i usług?

Podatek od towarów i usług (VAT, z ang. Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej) jest naliczany z tytułu:

  • dostawy towarów lub usług na terenie kraju,
  • transakcji zawieranych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to wówczas tzw. wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz krajów spoza UE (import i eksport).

Wysokość oraz zakres obowiązywania stawek podatku od towaru i usług zostały w szczegółowy sposób opisane w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku oraz załącznikach. Zgodnie z informacjami znajdującymi się w przepisach, stawki podatkowe VAT są następujące:

  • 23% — jest to tzw. podstawowa stawka podatku od towarów i usług. Obejmuje ona większość czynności wykonywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce,
  • 8% — stawka obniżona obejmująca swoim zakresem na przykład niektóre roboty budowlano-montażowe,
  • 5% — stawka obniżona, która dotyczy między innymi niektórych produktów rolnych, inwentarza żywego, czasopism specjalistycznych itd.,
  • 0% — w przypadku sprzedaży towarów podmiotom zarejestrowanym poza Polską (może być to zarówno wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, jak i eksport).

Warto przy tym dodać, że na chwilę obecną (marzec 2022 roku) część stawek podatku VAT jest obniżona w związku z wprowadzoną przez polski rząd tarczą antyinflacyjną.

Usługi programistyczne — jaka stawka VAT? Czy możliwe jest zwolnienie z podatku od towarów i usług?

Przez usługi programistyczne rozumie się tworzenie bądź modyfikację kodu dla oprogramowania komputerowego (mogą być to na przykład gry komputerowe, programy do zarządzania czasem pracy, aplikacje wykorzystywane w przemyśle itd.). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie programowania są zobowiązani do stosowania podstawowej, 23-procentowej stawki podatku od towarów i usług.

Czy firma programistyczna może uzyskać zwolnienie z podatku VAT?

Co do zasady, przedsiębiorcy — w tym także ci prowadzący przedsiębiorstwo zajmujące się programowaniem — mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia z obowiązku podatkowego VAT. Jest to możliwe, jeśli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły wartości dwustu tysięcy złotych. A zatem, z takiego rozwiązania mogą skorzystać przede wszystkim niewielkie, jednoosobowe firmy programistyczne. Co ciekawe, w takiej sytuacji nie trzeba umieszczać na fakturze informacji o podstawie prawnej zwolnienia z VAT (obowiązek ten występuje w przypadku zwolnienia przedmiotowego).

Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że jeśli przedsiębiorca zajmuje się także świadczeniem tzw. usług doradztwa, prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT przepada.