Przedsiębiorcy nie zawsze mają możliwość sfinansowania za gotówkę zakupu wyposażenia niezbędnego do działania firmy. Barierę finansową można jednak znacznie osłabić. W tym celu należy skorzystać z zewnętrznych (obcych) źródeł finansowania — należy do nich między innymi leasing. O czym powinien pamiętać programista, decydując się na leasing samochodu?

Leasing — informacje podstawowe

Leasing jest takim rodzajem porozumienia, w ramach którego:

  • finansujący (leasingodawca) udostępnia przedmiot umowy. Najczęściej leasing dotyczy rzeczy ruchomej, w tym między innymi samochodu, ale w ostatnich latach coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się także na leasing np. sprzętu komputerowego;
  • finansowany (leasingobiorca) korzysta z udostępnionej mu rzeczy ruchomej. Sposób użytkowania, wysokość opłat z tego tytułu oraz trwania umowy to czynniki, które są szczegółowo określone w umowie.

Po zakończeniu trwania umowy przedmiot leasingu wraca do firmy leasingodawcy, aczkolwiek w wielu przypadkach umowa przewiduje odkupienia go po preferencyjnej cenie.

Leasing samochodu a programista

Samochód to w przypadku wielu przedsiębiorstw element must have. Odpowiednio dobrane auto osobowe pozwala na sprawne odbywanie podróży służbowych. Wreszcie, auto renomowanej marki to świetny pomysł na wizytówkę przedsiębiorcy. Mimo że w 2019 roku przepisy w zakresie leasingu zostały nieco zaostrzone, wciąż taka forma finansowania działalności firmy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców (w tym również programistów).

Generalnie, programista prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość skorzystania z dwóch wariantów leasingu samochodu:

Obydwie opcje różnią się pod względem możliwości ujmowania auta w ewidencji środków trwałych oraz sposobu ujmowania w koszty.

Leasing operacyjny a finansowy samochodu — jakie są różnice?

Leasing operacyjny daje korzystającemu możliwość odpisania w koszty podatkowe m.in. rat oraz opłaty inicjalnej. Podczas trwania tego rodzaju umowy, przedmiot leasingu wciąż pozostaje formalnie składnikiem majątku leasingodawcy. Leasing operacyjny jest traktowany w świetle prawa (m.in. ustawy o VAT) jako usługa.

Z kolei w ramach leasingu finansowego przedmiot umowy (np. samochód) zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy korzystającej z finansowania. Tym samym to leasingobiorca dokonuje comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Oprócz odpisów umorzeniowych koszt dla programisty z tytułu leasingu samochodu stanowią również odsetki. Jeśli chodzi o leasing finansowy, należy pamiętać o pewnym ważnym aspekcie — taka forma finansowania jest traktowana jako dostawa towaru, co oznacza konieczność opłacenia całej wartości podatku VAT z góry.

O czym musi pamiętać programista, decydując się na leasing samochodu osobowego?

Przedsiębiorca IT musi pamiętać, że obecnie możliwe jest zaliczenie w koszty uzyskania przychodów takich nakładów na leasing samochodu, które nie przekroczą 150 tysięcy złotych (225 tysięcy w przypadku auta elektrycznego). Programista powinien mieć to na uwadze w sytuacji, gdy zastanawia się nad leasingiem drogiego samochodu — nadwyżka kosztów ponad 150 tysięcy złotych nie pomniejsza podstawy opodatkowania na cel podatku dochodowego.