Bariera finansowa jest jedną z najważniejszych przeszkód w rozwoju przedsiębiorstw z różnych branż, w tym także firm informatycznych. Oczywiście, możliwe jest zniwelowanie tego problemu. Można osiągnąć cel poprzez skorzystanie z takich zewnętrznych źródeł finansowania jak na przykład leasing. W jaki sposób traktować pod względem podatkowym i księgowym koszty leasingu w firmie IT?

Leasing — co to jest?

Leasing to w dwudziestym pierwszym wieku jedna z najczęściej wybieranych form finansowania działalności gospodarczej. Leasing jest porozumieniem, w ramach którego podmiot finansujący — leasingodawca — udostępnia leasingobiorcy przedmiot określony w umowie. Przedmiotem leasingu w firmie IT może być na przykład:

  • samochód osobowy wykorzystywany do celów biznesowych,
  • sprzęt komputerowy,
  • wyposażenie do biura.

Leasing jest chętnie wykorzystywany np. przez przedsiębiorców z branży IT. Dzięki temu rozwiązaniu nie muszą oni ponosić wysokich, jednorazowych nakładów na zakup profesjonalnego laptopa czy auta.

Wynagrodzeniem dla leasingodawcy są raty płacone przez leasingobiorcę — ich wysokość jest w szczegółowy sposób opisywana w umowie. Oczywiście, nakłady ponoszone z tego tytułu przez przedsiębiorstwo informatyczne mogą być zaliczone w poczet KUP — kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ KUP pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (CIT lub PIT), konieczne jest prawidłowe dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Koszty leasingu w firmie IT — co warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o leasing, należy pamiętać o aspektach księgowych i podatkowych. Zasadniczo, wyróżnia się dwa główne rodzaje leasingu: finansowy oraz operacyjny. Leasing finansowy wiąże się z ujmowaniem przedmiotu umowy w księgach firmy korzystającej (kosztem są odpisy amortyzacyjne i odsetki); w przypadku l. operacyjnego KUP to raty, opłaty eksploatacyjne oraz opłata wstępna.

Warto pamiętać także o innych aspektach leasingu. Przykładowo, w przypadku leasingu auta osobowego ważny jest maksymalny limit odliczeń. W przypadku aut elektrycznych wynosi on 225 tys. zł (dla pozostałych typów aut jest to 150 tys. zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłaty leasingowe powyżej tej kwoty nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

To jeszcze nie wszystko. Wybór pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym jest ważny również z punktu widzenia podatku VAT. Ponieważ drugi z wymienionych wariantów jest traktowany w świetle prawa jako dostawa, konieczne jest jednorazowe opłacenie VAT na początku umowy.

Powyższych zasad należy ściśle przestrzegać, ponieważ prawidłowość sposobu naliczania kosztów z tytułu leasingu jest szczegółowo weryfikowana podczas kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowe!

Koszty leasingu w firmie IT — podsumowanie

Przedsiębiorca ma dowolność w zakresie tego, czy skorzystać z leasingu lub zdecydować się na wybór kredytu bankowego. Czy leasing jest wyborem optymalnym? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie — wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeb danego przedsiębiorcy.

Warto jednak pamiętać o tym, że przyznanie leasingu to mniejsze formalności niż w przypadku kredytu. Ponadto, wybór leasingu daje pewną elastyczność w kształtowaniu sytuacji finansowo-majątkowej firmy poprzez możliwość zaliczenia przedmiotu umowy do środków trwałych.