Prowadzenie firmy IT to nie tylko tworzenie specjalistycznego oprogramowania zgodnie z życzeniami klientów. Ważnym, choć czasem niedocenianym, aspektem są także takie kwestie formalne jak na przykład właściwy wybór kodów spośród PKD — Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jakie kody PKD dla IT powinny wybrać firmy działające w tej branży?

Przedsiębiorstwa z branży IT… co to oznacza?

Segment IT w dwudziestym pierwszym wieku rozwija się bardzo dynamicznie. Wzrasta nie tylko liczba nowych podmiotów; rynek ten staje się także bardziej zróżnicowany. Do przykładowych rodzajów przedsiębiorstw wchodzących w skład segmentu IT należą między innymi: software house (firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania dla klientów biznesowych), agencje projektujące strony internetowe (np. dla e-commerce) oraz serwisy komputerowe.

PKD, czyli system klasyfikujący przedsiębiorstwa w Polsce — podstawowe informacje na temat PKD

Przedsiębiorców działających na terenie Polski obowiązuje tzw. PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to mocno zhierarchizowany, pięciostopniowy system, w którym każdy kolejny poziom jest coraz bardziej szczegółowy. Poziom najbardziej ogólny — sekcja — określa daną branżę rynkową. Ostatni element, tj. podklasa, pozwala na dokładną identyfikację działalności biznesowej. Jak wygląda kwestia stosowania kodu (kodów) PKD w przypadku firm z branży IT?

Jaki kod PKD dla firmy działającej w IT?

Jaki kod spośród Polskiej Klasyfikacji Działalności należy wybrać? Niestety, nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Wybór kodu (kodów) obowiązujących w ramach PKD jest ściśle uzależniony od profilu działalności danego przedsiębiorstwa informatycznego. Inne PKD uzyska software house, inne zaś sklep zajmujący się dystrybucją sprzętu komputerowego dla graczy.

Jeśli chodzi o system PKD, to kody odnoszące się do działalności firm można znaleźć w sekcji J („Informacja i komunikacja”). Znajduje się w niej sześć działów. Jeden z nich (dział 62 – „Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana”) dotyczy firm IT.

Dział 62 jest podzielony na następujące grupy:

  • 62.01 – Działalność związana z oprogramowaniem. W ramach tej podklasy znajdują się takie rodzaje usług jak na przykład: projektowanie stron internetowych oraz tworzenie oprogramowania komputerowego zgodnie z potrzebami klienta biznesowego,
  • 62.02 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (planowanie systemów komputerowych w przedsiębiorstwie, organizacja szkoleń),
  • 62.03 – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, w tym m.in. zarządzanie i obsługa sprzętu komputerowego znajdującego się w siedzibie klienta,
  • 62.09 – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Podklasa ta obejmuje usługi, które nie wchodzą w skład powyższych podgrup — są to na przykład czynności polegające na odzyskiwaniu danych z uszkodzonych nośników.