Niezależnie od profilu działalności gospodarczej, podczas tworzenia nowego przedsiębiorstwa konieczne jest wypełnienie szeregu czynności formalnych. Należy do nich między innymi wybór kodów w ramach PKD — Polskiej Klasyfikacji Działalności. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się programowaniem. Jakie PKD dla programisty należy wybrać?

PKD — co to jest? Podstawowe informacje na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności

Choć uzyskiwanie kodów identyfikacyjnych (w tym np. numeru REGON) stanowi w opinii wielu przedsiębiorców zbędny i uciążliwy obowiązek, to w rzeczywistości takie działanie jest niezbędne. Z jednej strony, tego typu kody pozwalają na znalezienie przedsiębiorstwa np. przed rozpoczęciem z nim współpracy. Z drugiej — systemy identyfikacyjne umożliwiają prowadzenie przez instytucje państwowe (w tym między innymi GUS — Główny Urząd Statystyczny) analiz dla celów makroekonomicznych.

Jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, ważną rolę pełni system Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD jest systemem składającym się z pięciu poziomów — są to: sekcja, dział, grupa, klasa, podklasa. Celem PKD jest precyzyjne określenie branży działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. W połączeniu z danymi z innych systemów możliwe jest wówczas tworzenie przez instytucje statystyczne szczegółowych raportów np.na temat tempa wzrostu poszczególnych sektorów gospodarczych.

Czy możliwe jest posiadanie więcej niż 1 kodu PKD dla programisty?

Oczywiście, w przypadku bardziej zróżnicowanej działalności (np. jednoczesnego świadczenia usług programistycznych oraz działania w obszarze wdrażania systemów przez daną firmę) możliwe jest uzyskanie więcej niż jednego kodu PKD.

Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności można sprawdzić z użyciem intuicyjnej i prostej w obsłudze wyszukiwarki na stronie rządowej.

Kody PKD dla przedsiębiorcy zajmującego się programowaniem — jakie kody PKD należy wybrać?

Z pewnością dobrą informację dla wszystkich przedsiębiorców zajmujących się programowaniem stanowi to, że wybór odpowiedniego PKD nie jest niczym skomplikowanym.

Firmy działające w szeroko pojętej branży IT posługują się kodami PKD wchodzącymi w skład sekcji J „Informacja i komunikacja”. Wśród nich znajduje się kod PKD 62.01.Z „Działalność związana z programowaniem”.

W zakresie podklasy 62.01.Z znajdują się przedsiębiorstwa, których przedmiot działalności obejmuje działalność polegającą na:

  • tworzeniu (pisaniu),
  • rozbudowie i modyfikowaniu,
  • przygotowywaniu dokumentacji,
  • projektowaniu witryn internetowych,

przy czym powyższe czynności są wykonywane na zlecenie określonego klienta (użytkownika).

Warto przy tym wspomnieć, że często popełnianym błędem jest stosowanie przez programistę kodu PKD 58.29.Z. Tymczasem, kod ten odnosi się do działalności polegającej na projektowaniu takich systemów oprogramowania (software), które bezpośrednio ingerują w sprzęt komputerowy.