Przedsiębiorca prowadzący działalność w obszarze szeroko rozumianej IT (opracowywanie oprogramowania dla klientów biznesowych, administracja sieci komputerowych itd.) musi sprostać licznym wyzwaniom. Oprócz działalności na szczeblu operacyjnym musi on podjąć kluczowe decyzje jeszcze na początku przygody biznesowej, do wyboru pozostaje m.in. forma opodatkowania działalności IT. Jakimi możliwościami w tym zakresie dysponuje przedsiębiorca z branży IT?

Działalność biznesowa w obszarze IT a dostępne warianty w zakresie podatku dochodowego

Jeśli chodzi o opodatkowanie dochodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze IT, to przedsiębiorca ma w tym zakresie następujące możliwości:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT,
  • podatek dochodowy od osób prawnych CIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek PIT

W ramach podatku PIT przedsiębiorca IT ma możliwość skorzystania ze skali podatkowej oraz podatku liniowego. Pierwsze rozwiązanie to dwie stawki podatkowe: 17% oraz 32% od nadwyżki dochodów ponad 120 000 zł rocznie. Warto rozliczać się w ramach skali, jeżeli przedsiębiorca osiąga dochody nie wyższe niż 120 000 zł i ma prawo np. do ulgi na dziecko czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Z kolei podatek liniowy oznacza stawkę 19% niezależnie od wysokości dochodów (także od wpływów przekraczających 120 000 zł), ale należy wówczas liczyć się z brakiem możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz skorzystania z ulg. Taki stan rzeczy oznacza, że jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody, którzy i tak nie mają ulgi na dziecko oraz nie znajdują się w związku małżeńskim.

Podatek CIT

Podatek dochodowy CIT jest obowiązkowy w przypadku m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W wariancie tym należy liczyć się z tzw. podwójnym opodatkowaniem (podatek jest naliczany zarówno w odniesieniu do zysku przedsiębiorstwa, jak i dywidendy wypłacanej udziałowców).

Podstawowa stawka CIT to 19%. Z drugiej jednak strony istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki 9% w przypadku, gdy przychody nie przekraczają 2 mln euro.

Ryczałt

W odróżnieniu od powyższych rozwiązań, w tym przypadku podstawą naliczenia podatku jest wartość przychodów. Niestety, niemożliwe jest (poza pewnymi wyjątkami, do których należy m.in. składka zdrowotna) pomniejszenie podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów.

Mogłoby się wydawać, że taki stan rzeczy to rozwiązanie gorsze niż podatek dochodowy. Tak jednak nie musi, ponieważ stawka ryczałtu dla IT jest stosunkowo niska i wynosi 12%. Ostateczna decyzja: „ryczałt czy podatek dochodowy” powinna zostać poprzedzona analizą przychodów i kosztów. Zasadniczo, im wyższa spodziewana rentowność biznesu, tym mniej opłacalny jest podatek dochodowy PIT/CIT.

Działalność IT a podatek od towarów i usług

Wiele uwagi trzeba poświęcić również kwestiom z zakresu podatku od towarów i usług (tzw. podatku VAT). Choć działalność informatyczna nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym (art. 43 ustawy o VAT), to możliwe jest uniknięcie obowiązku podatkowego VAT. Z możliwości tej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskali w poprzednim roku przychody niższe niż dwieście tysięcy złotych.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której firma IT zajmuje się świadczeniem usług doradczych — w takim przypadku konieczne jest objęcie działalności stawką podstawową 23%.