W dwudziestym pierwszym wieku sektor nowoczesnych technologii IT to dynamicznie rozwijająca się branża rynkowa. Jej rozwój nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Duży odsetek firm technologicznych w Polsce stanowią małe przedsiębiorstwa, wśród których znajduje się wiele podmiotów niezatrudniających żadnego pracownika. Małe rozmiary działalności biznesowe oznaczają trudności w radzeniu sobie np. z barierami finansowymi i podatkami. Na szczęście, pokonanie tej przeszkody staje się znacznie prostsze dzięki tzw. uldze IP BOX. Na czym polega to rozwiązanie i kiedy można skorzystać z ulgi IP Box?

Ulga IP BOX, czyli preferencyjne rozwiązania dla programistów. Podstawowe informacje na temat ulgi

Idea IP BOX jest dość prosta. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w dniu 1 stycznia 2019 roku i daje przedsiębiorcom z branży informatycznej możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego.

IP BOX to skrótowiec pochodzący od terminu: „Intellectual Property Box”. W wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza to pakiet rozwiązań dla twórców własności intelektualnej. Podobne mechanizmy można spotkać w takich krajach UE jak np. Luksemburg, Słowacja czy Francja.

IP BOX, czyli niższe podatki dla działalności innowacyjnej

Dla firm korzystających z tego rozwiązania stawka podatku PIT (w przypadku osób fizycznych, czyli np. jednoosobowych działalności gospodarczych) lub CIT (m.in. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością itd.) wynosi zaledwie 5%. Co oczywiste, takie rozwiązanie jest znacznie bardziej atrakcyjne niż standardowe obciążenia podatkowe, które wynoszą:

  • 17%/32% (PIT),
  • 19%/9% (CIT).

Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na rozwój działalności biznesowej. Jest to rozwiązanie korzystne szczególnie dla niewielkich przedsiębiorstw. W przypadku firm z sektora MŚP ważna jest każda złotówka, a dodatkowe finanse mogą pomóc w rywalizacji rynkowej.

Kiedy można skorzystać z ulgi IP BOX?

IP BOX to bez wątpienia rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność biznesową w branży informatycznej. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że nie trzeba spełnić żadnych warunków, by móc skorzystać z opisywanej ulgi.

Preferencyjne opodatkowanie może być stosowane przez firmy IT wówczas, gdy dana firma jest podatnikiem PIT lub CIT — w przypadku ryczałtu nie jest to możliwe. Ponadto, nie wszystkie dochody mogą być opodatkowane stawką 5%. Preferencyjne stawki odnoszą się jedynie do tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulgą obejmuje się między innymi dochody z tytułu wytworzenia, ulepszenia bądź rozwinięcia:

  • patentów,
  • praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
  • praw ochronnych na wzory użytkowe.

Oprócz powyższych warunków konieczne jest także prowadzenie przez przedsiębiorstwo szczegółowej ewidencji działań oraz operacji finansowych (zarówno kosztów i nakładów finansowych, jak i wpływów), które dotyczą tzw. kwalifikowanych praw własności. Jest to niezbędne w celu rzetelnego ustalenia poziomu dochodów podlegających preferencyjnej stawce z tytułu ulgi IP BOX.