Przedmiotem działalności badawczo-rozwojowej (B+R) jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w obszarze nowoczesnych technologii IT. Państwo stara się wspierać rozwój tego sektora. Do instrumentów, które mają pomóc w realizacji tej polityki, należą m.in. preferencyjne zasady rozliczania podatków z tytułu przychodów z obszaru B+R. Jednym z najbardziej transparentnych przykładów w tym zakresie jest tzw. IP Box. Na czym polega ulga IP Box w IT?

Ulga IP Box — podstawowe informacje

Ulga IP Box (Innovation Box) daje możliwość skorzystania z obniżonych (preferencyjnych) stawek podatku dochodowego. Co ważne, z IP Box mogą skorzystać nie tylko podatnicy CIT (w tym m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), ale także przedsiębiorcy z IT rozliczający się w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.

Ulga IP Box została wprowadzona w dniu 23.10.2018 roku i można objąć nią dochody uzyskiwane począwszy od 1.01.2019 roku. Zasadniczo, skorzystanie z ulgi jest możliwe podczas rozliczania się z dochodów w zeznaniu rocznym.

Ulga IP Box — jaka jest wysokość podatku dochodowego?

Preferencyjna stawka podatku dochodowego wynosi jedynie 5% od dochodów przedsiębiorstwa prowadzącego innowacyjną działalność biznesową — jest to znacznie mniej niż w przypadku podatku:

  • PIT, w którym opodatkowanie wynosi 17% i 32% (skala podatkowa) lub 19% (podatek liniowy),
  • CIT 19% (stawka podstawowa) lub 9% (dla małych podatników).

Zaoszczędzone w ten sposób środki pieniężne mogą zostać z powodzeniem wykorzystane do inwestycji w dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki temu wykonanie zadań określanych zbiorczo jako działalność badawczo-rozwojowa staje się bardziej opłacalne. Aby jednak firmy IT mogły płacić obniżony podatek dochodowy, należy spełnić kilka warunków.

Ulga IP Box w IT — kto może skorzystać?

Należy pamiętać, że stawka preferencyjna 5% nie odnosi się do wszystkich dochodów uzyskiwanych przez podmiot prowadzący działania typowe dla B+R. Obniżony podatek obejmuje jedynie tzw. dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tej kategorii zalicza się np. patenty, prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz autorskie prawa do oprogramowania komputerowego — to właśnie ostatnia z wymienionych kategorii.

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej w IP Box — podstawa dla firm IT

Kwalifikowane prawo IP musi zostać stworzone, rozbudowane lub ulepszone przez podatnika. Taki stan rzeczy oznacza, że z IP Box mogą skorzystać tacy przedsiębiorcy z sektora IT jak na przykład software house (podmioty zajmujące się tworzeniem oprogramowania komputerowego na zlecenie klienta), startupy czy firmy tworzące projekty typu SaaS (ang. Software-As-A-Service).

Praktyka biznesowa pokazuje, że oddzielenie dochodów z działalności B+R od całości zysków może być utrudnione. Dlatego też warto jeszcze przed skorzystaniem z preferencyjnego rozwiązania uzyskać interpretację podatkową.

Podatnik chcący skorzystać z IP Box musi prowadzić odrębną ewidencję dla każdego z praw kwalifikowanych. Dochody z nich wynikające należy ująć w formularzu rocznym PIT-IP.