W branży IT działają różne rodzaje przedsiębiorstw. Część z nich zajmuje się dystrybucją oprogramowania. Inne z kolei tworzą aplikacje na zlecenie klienta lub prowadzą serwis urządzeń komputerowych. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych są zobligowane do ewidencji sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna — kiedy jej posiadanie w przedsiębiorstwie jest konieczne?

Posiadanie kasy fiskalnej nie jest obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców. Obowiązek ten występuje wówczas, gdy dane przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży na rzecz klientów detalicznych (konsumentów).

Odpowiednie zapisy regulujące tę kwestię można znaleźć w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z artykułem 111 u. 1 ustawy, „podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników [...] są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”.

Taki stan rzeczy oznacza w praktyce, że kasę fiskalną musi posiadać w zasadzie każdy sklep, który sprzedaje towary lub usługi odbiorcom indywidualnym.

Należy przy tym pamiętać o pewnych wyjątkach od reguły — są one następujące:

  • przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą paliwa, sprzętu fotograficznego, wyrobów tytoniowych, perfum itd. muszą bez wyjątków prowadzić ewidencję z użyciem kasy fiskalnej,
  • w pozostałych przypadkach — jeśli obroty netto z działalności sprzedażowej nie przekroczyły w poprzednim roku limitu 20 000 zł, nie jest konieczne posiadanie kasy fiskalnej.

IT a kasa fiskalna — w jakich sytuacjach posiadanie kasy jest obowiązkowe?

Jak już wspomniano, współczesny sektor IT to taki segment rynku, w którym funkcjonują różnorodne podmioty. To właśnie od profilu działalności przedsiębiorstwa informatycznego zależy to, czy ewidencja sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej jest obowiązkowa.

Oznacza to, że jeśli firma IT zajmuje się sprzedażą oprogramowania, podzespołów do komputerów czy laptopów itd. dla klientów detalicznych, to po przekroczeniu wspomnianego wcześniej limitu 20 000 zł konieczne jest używanie kasy fiskalnej do ewidencji sprzedaży.

Jeśli jednak przedsiębiorstwo z sektora informatycznego dostarcza np. oprogramowanie na zlecenie klienta biznesowego lub oferuje usługi z zakresu projektowania systemów komputerowych, nie prowadzi się wówczas ewidencji z wykorzystaniem kas fiskalnych. Sprzedaż dla klienta firmowego, tzn. działalność w ramach B2B, powinna być dokumentowana poprzez wystawianie faktur.

Obecny porządek prawny to bardzo dobra informacja przede wszystkim dla niewielkich firm informatycznych (w ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby programistów na tzw. samozatrudnieniu). Brak obowiązku posiadania kasy fiskalnej pozwala na uniknięcie kosztów zakupu i konserwacji urządzenia. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na rozwój biznesu.