Kasa fiskalna jest powszechnie kojarzona jako urządzenie służące do ewidencji sprzedaży przez przedsiębiorców. Czy jednak każda firma powinna używać kasy do wystawiania paragonów dla klientów? Czy jest to czynność obligatoryjna dla przedsiębiorców prowadzących firmy w branży IT? Dla kogo kasa fiskalna w IT będzie koniecznością? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, przeczytaj poniższy tekst.

Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej — jaka jest podstawa prawna?

Kwestie związane z prowadzeniem sprzedaży w przedsiębiorstwie przy użyciu kasy fiskalnej rejestrują przede wszystkim następujące akty prawne:

Kasa fiskalna — kiedy jej posiadanie jest obowiązkowe?

Co do zasady, do posiadania fiskalnej kasy rejestrującej są zobowiązani ci spośród przedsiębiorców, których klientami są osoby detaliczne (tzn. zwykli konsumenci). Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. I tak, z posiadania kasy zwalnia się firmy, u których obroty z tytułu sprzedaży wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły dwudziestu tysięcy złotych. Limit ten odnosi się do sprzedaży prowadzonej przez cały rok; w przypadku rozpoczęcia sprzedaży w trakcie roku próg jest ustalany w sposób proporcjonalny.

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej — komu nie przysługuje?

Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Wśród wyłączeń znajdują się między innymi takie rodzaje działalności gospodarczej jak:

  • świadczenie usług mycia i czyszczenia samochodów, w tym także w formie myjni bezobsługowej,
  • sprzedaż artykułów optycznych oraz wyrobów elektronicznych,

oraz wiele innych. Katalog ten obejmuje także przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą komputerów. Taki stan rzeczy oznacza, że posiadanie kasy przez firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu komputerowego klientom indywidualnym jest obowiązkowe.

Przedsiębiorstwa informatyczne a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Punkty sprzedaży zestawów komputerowych są zobowiązane do ewidencji sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu. Warto jednak zauważyć, że pojęcie „przedsiębiorstwo informatyczne IT” jest bardzo szerokie. Obejmuje ono swoim zakresem takie rodzaje usług jak na przykład:

  • testowanie aplikacji biznesowych w celu stwierdzenia poprawności jego działania,
  • tworzenie oprogramowania na zlecenie klientów biznesowych,
  • zarządzanie sieciami komputerowymi oraz ich projektowanie.

Istota powyższych rodzajów usług zakłada, że są one realizowane na rzecz odbiorców biznesowych, czyli innych przedsiębiorstw. Taki stan rzeczy oznacza, że firmy IT nie muszą prowadzić ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. W celu udokumentowania transakcji tego typu należy sporządzić fakturę zawierającą informacje wskazane w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług.