Osoby prowadzące w Polsce działalność gospodarczą są zobowiązane do wypełniania wielu istotnych dokumentów. Wiele obowiązków formalnych należy spełniać wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Druk ZUS DRA to jeden z pierwszych dokumentów, który musi wypełnić świeżo upieczony przedsiębiorca. Termin przesyłania tej deklaracji jest kwestią, którą należy szczególnie brać pod uwagę. Termin przesyłania deklaracji i raportów - sprawdź by nie przegapić!

Druk ZUS DRA - dlaczego jest tak ważny? 

ZUS DRA to druk, za pomocą którego przedsiębiorca składa miesięczną deklarację rozliczeniową i korygującą. Znajduje się na niej wyszczególnienie wszystkich składek opłacanych przez przedsiębiorcę za siebie oraz zatrudnianych pracowników.

W przypadku, gdy właściciel firmy nikogo nie zatrudnia oraz opłaca stawki preferencyjne ZUS, wówczas deklaracji nie musi składać co miesiąc. Z kolei jeżeli w firmie są zatrudnieni pracownicy, razem z drukiem ZUS DRA instytucja wymaga dostarczenia także indywidualnych raportów dla każdej z osób. 

W jakich terminach składa się deklarację ZUS DRA? 

ZUS DRA jest co do zasady deklaracją składaną z odstępem miesięcznym, jednak ZUS wymienia na swojej stronie jeden istotny wyjątek. Mianowicie: gdy przedsiębiorca nie zatrudnia żadnej osoby oraz zależy mu na opłacaniu składek w niskiej wysokości, wówczas deklarację ZUS DRA składa się wyłącznie jeden raz. W kolejnych miesiącach płaci się wtedy tylko składki, a dokumentu nie trzeba wypełniać i składać w ZUS-ie. 

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że obowiązek złożenia deklaracji ZUS DRA zachodzi zawsze, gdy dochodzi do zmiany wymiaru składek, np. gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą przechodzi ze składek preferencyjnych na normalne. 

Gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, musi trzymać się następującego harmonogramu w zakresie składania deklaracji ZUS DRA. Dokument ten powinien być złożony najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu składkowym. 

Termin przesyłania deklaracji i raportów 

Podstawową rubryką w druku ZUS DRA jest pole 01 zatytułowane "Termin przesyłania deklaracji i raportów". Należy tam wpisać odpowiedni numer w zależności od tego, kiedy opłacane są składki. Gdy składki na ubezpieczenia społeczne płacone są do 5. dnia miesiąca, wówczas wpisuje się numer 1. Jeżeli składki są płacone do 10. dnia miesiąca, wtedy numer 2 (dotyczy to osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników). Numer 3 wpisujemy, gdy składki są płacone do 15. dnia miesiąca (dotyczy przedsiębiorców zatrudniających pracowników). 

Numer 4 wpisujemy, gdy deklaracja składana jest do 15. dnia miesiąca, a właścicielem jest osoba dobrowolnie podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź będąca wspólnikiem spółek i płacąca składki wyłącznie za siebie. 

Numer 5 wpisują m.in. żołnierze, sędziowie i prokuratorzy a także wszyscy funkcjonariusze, którzy są zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne po wygaśnięciu bądź rozwiązania stosunku służbowego. 

Pole numer 2 zatytułowane jest "Identyfikator deklaracji". Tutaj wpisujemy 1 lub 2. 1, gdy składamy deklarację ZUS DRA w miesiącu po raz pierwszy. Z kolei 2 wpisujemy, gdy składamy korektę poprzedniej deklaracji złożonej w danym miesiącu.