Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko szansa wysokich zarobków, ale również ryzyko utraty możliwości zarobku – szczególnie w przypadku przedsiębiorców wykonujących usługi indywidualnie. Dlatego też wiele osób decyduje się na ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy. Na czym polega taka ochrona i czy można ją zaliczyć do firmowych kosztów uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu – wyjaśnienie pojęcia

Każdy przedsiębiorca ma możliwość odliczenia od przychodu koszty poniesione w związku z dążeniem do jego uzyskania lub zachowania, czy zabezpieczenia jego źródła (na co wskazuje art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Co więcej, powinny one być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i zostać właściwie udokumentowane. Należy również zwrócić uwagę, czy dane koszty nie są wyszczególnione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, która zawiera wyjątki, które nawet mimo spełnienia powyższych wymagań, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu.

Czym jest ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy?

Takie ubezpieczenie to świetne rozwiązanie, które sprawdzi się szczególnie w przypadku osób prowadzących własną firmę, pracujących na podstawie kontraktu, a także tych wykonujących wolne zawody. Na rynku ubezpieczeniowym możemy znaleźć wiele rodzajów tego typu ofert. Większość z nich można dopasować do indywidualnych potrzeb. Należy jednak liczyć się z tym, że generują one stosunkowo wysokie koszty, a ponadto nie zawsze występują jako samodzielne produkty, częściej można je spotkać w ramach dodatków do innych usług lub jako warianty kompleksowej polisy na życie. Takie ubezpieczenie może zabezpieczać przedsiębiorcę np. na wypadek zdarzeń losowych, takich jak wypadek, czy choroba, w wyniku której nie jest się w stanie fizycznie wykonywać swojej pracy. Niemniej jednak należy pamiętać, że taka oferta może mieć bardzo ograniczony czasowo okres wypłacania świadczeń.

Czy można zaliczyć wydatki na ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy do KUP?

Mimo że składki ubezpieczeniowe na wypadek zdarzeń, które uniemożliwiłyby przedsiębiorcy dalszą pracę, nie znajdują się w art. 23 ustawy o PIT, to nie należy automatycznie zakładać, że będą one możliwe do odliczenia w ramach KUP. W takich przypadkach należy dokonać analizy oraz sięgnąć do interpretacji prawa podatkowego. Co prawda opłacanie składek takiego ubezpieczenia może być interpretowane jako działania mające na celu podtrzymanie dochodu przedsiębiorcy lub zabezpieczenie stanu firmowych finansów. Niemniej jednak takie ubezpieczenie dotyczy osoby prowadzącej firmy oraz ma na celu ochronę jego interesów. To z kolei przemawia za tym, że taki wydatek ma charakter osobisty.

Niestety dla przedsiębiorców organy podatkowe w interpretacjach prawa podatkowego przychylają się bardziej do drugiej z możliwości. O tym, że wydatki na ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy mają charakter osobisty, nawet w momencie, gdy są poniesione przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, możemy przeczytać m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 roku (nr IBPBI/1/4511-94/15/ESZ) czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2017 roku (nr 0461-ITPB1.4511.924.2016.1.WM).