Wiążąca Informacja Stawkowa i Nomenklatura scalona stanowią rozwiązania mające za zadanie uprościć system stawek. O tym, na czym polegają i od kiedy obowiązują – opowiadamy w artykule.

Wiążąca Informacja Stawkowa i Nomenklatura scalona – podstawowe informacje

Wiążącą Informację Stawkową i Nomenklaturę scaloną wprowadza nowelizacja ustawy o VAT z 1 listopada 2019 roku., przy czym większość przepisów wynikających z nowelizacji stanie się wiążąca po okresie przejściowym, który trwa do 31 marca 2020 roku. Zatem 1 kwietnia 2020 roku zacznie w Polsce obowiązywać Wiążąca Informacja Stawkowa i Nomenklatura scalona.

Nomenklatura scalona zamiast PKWiU

1 kwietnia 2020 roku ulegnie zmianie system identyfikacji towarów – z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na Nomenklaturę scaloną (CN), obowiązującą w całej Unii Europejskiej. Dzięki unifikacji tego systemu przedsiębiorcy nie będą już musieli w przypadku importu towarów analizować klucza powiązań pomiędzy CN i PKWiU, co znacznie ułatwi im pracę.

Sposób klasyfikacji usług także został zmodyfikowany – jednak nie na CN, a z PKWiU 2008 na nowszą PKWiU 2015.

Wiążąca Informacja Stawkowa – pomoc dla podatników

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza też Wiążącą Informację Stawkową (WIS). Ma ona za zadanie pomóc podatnikom zastosować właściwy kod CN i PKWiU, a w efekcie – właściwą stawkę VAT, tak aby organ podatkowy jej nie zakwestionował. Wiążąca Informacja Stawkowa jako prawomocna informacja na temat odpowiedniej stawki podatku stanowi zatem formę ochrony podatnika w tym zakresie. Jeśli bowiem podczas kontroli podatkowej organ zakwestionuje zastosowaną stawkę, a podatnik przyjął ją na podstawie WIS, nie będzie się to wiązało z żadnymi negatywnymi skutkami.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że WIS wygasa w momencie zmiany przepisów podatkowych, jeżeli te dotyczą towaru lub usługi, co do których została ona wydana. Wiążąca Informacja Stawkowa może także zostać uchylona lub zmieniona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli opierając się na obowiązujących przepisach, uznają ją za nieprawidłową.

Wiążącą Informację Stawkową wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika. Zawiera ona następujące elementy:

  • opis towaru lub usługi, wobec których pojawia się wątpliwość co do zastosowania stawki podatku;

  • klasyfikacja towaru lub usługi w celu ustalenia odpowiedniej stawki VAT;

  • odpowiednia dla danego towaru lub usługi stawka VAT.

Wiążąca Informacja Stawkowa i Nomenklatura scalona – terminy

Wiążąca Informacja Stawkowa i Nomenklatura scalona będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku. Jedynie zmiany dotyczące wydawnictw książkowych i prasowych weszły w życie od razu z nowelizacją ustawy o VAT, czyli 1 listopada 2019 roku. W ich przypadku można więc wnioskować o WIS w związku ze stanem prawnym obowiązującym od 1 listopada 2019 roku.

W pozostałych przypadkach również istnieje możliwość wnioskowania o WIS od 1 listopada 2019 roku, jednak pytanie musi dotyczyć stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2020 roku, czyli od momentu wejścia w życie nowelizacji.