Ulga ZUS na start została wprowadzona jako ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców. Dzięki niej nie muszą oni płacić składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych przez 6 pierwszych miesięcy. W jaki sposób można skorzystać z ulgi ZUS na start? O tym poniżej.

ZUS na start – co to jest?

W przeszłości składki ZUS bardzo nadwyrężały budżet początkujących przedsiębiorców. Należy pamiętać, że trzeba je opłacać również wtedy, gdy działalność nie przynosi zysków. W przypadku dopiero powstałych przedsiębiorstw bardzo często pierwsze miesiące wiążą się głównie z inwestowaniem – bywa, że na pierwsze zyski trzeba cierpliwie poczekać. Dlatego Ulga ZUS na start została skierowana właśnie do początkujących firm.

Rejestracja do ulgi ZUS na start

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z ulgi ZUS na start, powinien to zrobić poprzez deklarację ZUS ZZA (czyli deklaracji, za pomocą której zgłasza się chęć przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego). Chodzi o to, by podać odpowiedni kod odnoszący się do tytułu ubezpieczenia. W przypadku osoby, która chce zgłosić się do ulgi ZUS na start, kod ten to 05 40. Oznacza on osobę, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jak i kiedy dostarczyć zgłoszenie do ulgi ZUS na start?

Deklarację ZUS ZZA możemy dostarczyć jako załącznik do wniosku CEIDG-1 (poprzez zaznaczenie w punkcie 12.2 „Dołączam zgłoszenia ZUS” – „ZZA”). Można ją również przesłać osobno za pomocą systemu zintegrowanego z systemem ZUS. Funkcję taką posiada m.in. program wFirma.pl.

Ważna informacja dla przedsiębiorców jest taka, że deklarację ZUS ZZA, w ramach której możemy zgłosić się do ulgi ZUS na start, trzeba złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym powstał obowiązek objęcia ubezpieczeniami.