Niewielkie przedsiębiorstwa muszą liczyć się z licznymi wyzwaniami na rynku. Jednym z najważniejszych problemów jest trudność w zdobyciu odpowiedniego kapitału. Na szczęście, w ostatnich latach w Polsce stało się popularne rozwiązanie stosowane dotychczas powszechnie w USA oraz krajach Europy Zachodniej — mowa tu o działalności prowadzonej przez tzw. aniołów biznesu. Czym charakteryzuje się wsparcie świadczone przez tego typu podmioty?

Kim jest anioł biznesu?

Zazwyczaj anioł biznesu jest prywatnym inwestorem, który decyduje się na wsparcie młodego, aczkolwiek perspektywicznego przedsięwzięcia. Anioł biznesu (z ang. business angel) wspiera funkcjonowanie młodego przedsiębiorstwa kapitałem finansowym poprzez wniesienie udziałów.

Oczywiście, tego typu pomoc nie ma charakteru dobroczynnego. Anioł biznesu w zamian za pomoc finansową otrzymuje między innymi prawo do partycypacji w przyszłych zyskach. Dochody mogą być szczególnie wysokie w sytuacji, gdy przedsięwzięcie spotka się z zainteresowaniem rynku.

Przykładowo, w krajach anglosaskich za atrakcyjną kwotę zwrotu z kapitału uznaje się rentowność na poziomie wynoszącym co najmniej 30%. Właściwie, tak wysoki poziom oczekiwanej stopy zwrotu nie powinien nikogo dziwić. Inwestycje realizowane przez anioły biznesu to przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka. Rentowność na poziomie kilkudziesięciu procent to dla inwestorów swego rodzaju nagroda z tytułu alokowania kapitału w tego typu podmioty. 

Aspekt finansowy to jeszcze nie wszystko. Niezwykle istotne są także kwestie pozafinansowe. Aniołowie biznesu często decydują się na pomoc w celu osiągnięcia satysfakcji biznesowej oraz… zainteresowania daną branżą w ramach hobby.

Dlaczego działalność prowadzona przez aniołów biznesu jest ważna we współczesnym świecie?

Współczesne rynki charakteryzują się wysokim, niespotykanym dotąd poziomem konkurencji wśród producentów (usługodawców). Taki porządek można zaobserwować właściwie w każdej branży gospodarczej. Jednocześnie, z najpoważniejszymi wyzwaniami muszą mierzyć się szczególnie początkujące przedsiębiorstwa. Nie tylko nie mają one jeszcze wyrobionej renomy, ale muszą borykać się również z tzw. barierą finansową. Brak kapitału na odpowiednim poziomie to czynnik sprawiający, że rozwój i ekspansja biznesowa staje się niezwykle trudna.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że małe przedsiębiorstwa mają często zbyt niską zdolność kredytową, aby możliwe było uzyskanie finansowania ze strony banku. Taki stan rzeczy sprawia, że młodzi przedsiębiorcy — szczególnie ci, którzy działają w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami — poszukują także innych sposobów na pozyskanie kapitału. Do metod pozwalających na osiągnięcie tego celu należy właśnie pomoc ze strony aniołów biznesu.

Nie wolno przy tym zapominać, że pomoc anioła biznesu to nie tylko wsparcie finansowe, ale także transfer wiedzy. Rozumie się przez to na przykład kontakty biznesowe czy znajomość branży. Czynniki te mogą w niektórych przypadkach okazać się bardziej użyteczne niż gotówka.