Pracodawcy mają wiele różnych możliwości zapewniania swoim pracownikom dodatkowych korzyści płynących z pracy dla ich firmy. Jedną z takich opcji jest dofinansowanie wyprawki szkolnej dzieciom osób zatrudnionych. W jaki sposób można to zrobić? Z jakich środków może być finansowana taka wyprawka? O tym i o innych aspektach tego zagadnienia przeczytasz w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury!

Dofinansowanie wyprawki szkolnej przez firmę – jakie opcje ma przedsiębiorca?

Koszty zakupu podręczników, zeszytów, przyborów i innych akcesoriów potrzebnych w szkole to co roku znaczny wydatek dla każdego rodzica. Nawet dla tych, którzy zarabiają stosunkowo dużo, zakupy tego rodzaju mogą być wyczuwalnym obciążeniem domowego budżetu. Część przedsiębiorców dostrzega ten problem i proponuje stosowne wsparcie pracownikom-rodzicom. Zamiast podwyżek, czy premii firma dokłada się do wydatków związanych z wyprawką szkolną. Jest to forma pomocy, która może być finansowana dwojako. Najczęściej inicjatywa takiego wsparcia pojawia się w przedsiębiorstwach mających Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niemniej jednak nie jest to jedyna opcja. W przypadku braku takiego funduszu dofinansowanie wyprawki szkolnej może być równie dobrze finansowane z funduszy obrotowych firmy.

Dofinansowanie wyprawki z ZFŚS

ZFŚS często nazywany po prostu zakładowym funduszem socjalnym, stanowi pulę pieniędzy, którą zarządza pracodawca. Środki gromadzone w jego ramach mogą być wykorzystywane na wsparcie socjalne pracowników, którzy są do tego uprawnieni. Obowiązek prowadzenia takiego funduszu spoczywa na pracodawcach zarządzających jednostkami budżetowymi i samorządowymi bez względu na to, ile osób zatrudniają, a także na innych podmiotach, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają minimum 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żadne świadczenia wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie są objęte składkami ubezpieczeniowymi.

Kwoty wypłacane w celu dofinansowania wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników są zwolnione z opodatkowania, ale tylko pod warunkiem, że nie przekroczą one 1000 zł w danym roku. Niemniej jednak środki przeznaczane przez firmę na taki cel mogą być przyznawane m.in. w postaci zapomogi. Wówczas każda kwota jest zwolniona z opodatkowania; niezależnie od tego, czy jest ona z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub źródeł określonych innymi przepisami. Jeśli jednak finansowanie ma inne źródło, to będzie ono wolne od podatku tylko w przypadku, gdy kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6 tys. zł.

Dofinansowanie wyprawki z pieniędzy przedsiębiorstwa

Nie wszystkie firmy mają jednak obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podmioty, które tego nie zrobiły, również mają możliwość wsparcia pracowników będących rodzicami. W takim przypadku będzie się to jednak odbywać w nieco innej formie. Dofinansowanie wyprawki szkolnej może zostać wypłacone w ramach dodatkowego, pozapłacowego elementu wynagrodzenia. Niemniej jednak taki bonus będzie już podlegał obowiązkowi podatkowemu. Z racji tego, że wynagrodzenie będzie w danym miesiącu wyższe, kwota podatku dochodowego również ulegnie podwyższeniu.

Polecamy