Chcesz, by logo twojej firmy było chronione przez polskie prawo? W pewnym sensie już od momentu powstania podlega ochronie, jeśli jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Logo jako znak towarowy może być także chronione poprzez zarejestrowanie go w Urzędzie Patentowym. Przeczytaj, na czym polega ochrona zgodna z ustawą o prawie autorskim i ustawą o własności przemysłowej i wybierz taką ochronę, jaką potrzebuje Twoje logo.

Logo jako znak towarowy – ochrona prawa autorskiego

Logo to graficzne oznaczenie przedsiębiorstwa i towarów i jeśli jest utworem, to podlega ochronie. Utwór to zgodnie z art. 1 tej ustawy to „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”, a zatem logo jako znak towarowy musi mieć indywidualny charakter i twórca musi je utrwalić w taki sposób, by móc je pokazać innym. Sama koncepcja nie jest chroniona, bo to tylko proces twórczy, jednak jeśli logo zostanie utrwalone w dowolny sposób, to już podlega ochronie. Prawo autorskie chroni logo już z chwilą jego powstania, a więc nie jest konieczna jego rejestracja.

Logo jako znak towarowy – jak zyskać ochronę własności przemysłowej?

Drugą metodą, by chronić logo jako znak towarowy, jest płatne zarejestrowanie go w polskim Urzędzie Patentowym. W ten sposób zgłoszony znak podlega ochronie zgodnie z zapisami ustawy o prawie własności przemysłowej. Zgodnie z art. 120 ust. 1 Prawa własności przemysłowej „znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”.

By objąć taką ochroną logo jako znak towarowy, należy złożyć w Urzędzie Patentowym wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Dokument ten to gotowy formularz zgłoszeniowy, który można złożyć osobiście, elektronicznie albo wysłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć przedstawienie oznaczenia w formie graficznej i dokładny jego opis oraz wykaz towarów, dla których znak jest przeznaczony.

Logo jako znak towarowy, które ma zostać zarejestrowane, musi spełniać 3 warunki jednocześnie:

1.      Musi być postrzegalne zmysłowo, czyli odbierane za pomocą zmysłów np. wzroku, słuchu, dotyku.

2.      Musi być łatwe do zapamiętania, spójne i odpowiednio skrótowe, a więc jednolite.

3.      Musi charakteryzować się odrębnością wobec towaru, który identyfikuje (samodzielny względem towaru).

Warto rejestrować w Urzędzie Patentowym logo jako znak towarowy, ponieważ zyskuje się 10 lat okresu ochronnego znaku, licząc od daty zgłoszenia. Czas ten odpłatnie można przedłużyć. Co więcej, rejestracja znaku daje wyłączność na używanie zarejestrowanego znaku na określonym terytorium – można uzyskać ochronę nie tylko na terenie RP, ale także w całej Europie lub ochronę międzynarodową – należy wypełnić odpowiedni formularz. Po otrzymaniu akceptacji Urzędu Patentowego na objęcie znaku ochroną należy z niego korzystać np. umieszczać na opakowaniach, reklamach itp. By znak był cały czas objęty ochroną, trzeba go rzeczywiście używać.

Polecamy