Pracownicy z branży nowoczesnych technologii informatycznych, w tym także testerzy oprogramowania, to pożądani specjaliści na rynku. Ci spośród nich, którzy szczególnie cenią sobie niezależność i poszukują możliwości dalszego rozwoju, decydują się często na założenie biznesu. Oczywiście nawet w sytuacji, w której przedsiębiorca IT znajduje się na samozatrudnieniu i nie zatrudnia pracowników, konieczne jest wypełnianie licznych obowiązków formalnych, w tym m.in. poprawne wystawianie faktur. Jak wystawić fakturę za testowanie systemu?

Wystawianie faktur — jakie elementy powinien zawierać ten dokument?

Ustalenie wartości sprzedaży czy wybór szablonu, w jakim ma być przygotowana faktura, to jeszcze nie wszystko. Dokument ten zostanie zaakceptowany podczas kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowej jedynie wówczas, gdy będzie zawierał m.in. następujące elementy:

  • numer dokumentu (konieczne jest zachowanie porządku podczas wystawiania kolejnych faktur sprzedażowych),
  • data wystawienia faktury oraz wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu czynności testujących,
  • określenie stron transakcji, tj. podmiotu sprzedającego oraz nabywcy usługi testowania systemu,
  • wartości: netto, VAT oraz brutto,
  • termin płatności,
  • opis usługi — w tym celu można np. opisać usługę jako „test oprogramowania”, dodając do tego informację zawierającą numer zlecenia/umowy oraz nazwę weryfikowanego systemu.

Kwestie z tym związane zostały szczegółowo opisane w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (art. 106e).

Faktura VAT — o czym jeszcze warto pamiętać?

Podczas wystawiania faktur przedsiębiorca przeprowadzający testy oprogramowania powinien mieć na uwadze, że czas wystawienia faktury także jest wskazany w ustawie o VAT. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, należy sporządzić dokument sprzedażowy nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar.

Inną z kwestii, o której warto pamiętać podczas wystawiania faktur, jest ustalenie terminu płatności. Ponieważ tester oprogramowania na samozatrudnieniu wykonuje zazwyczaj swoje usługi dla niewielkiej liczby odbiorców (a czasem nawet jednego), opóźnienie w opłacaniu należności przez kontrahentów może spowodować utratę płynności finansowej. Jednocześnie, zbyt krótki termin płatności może zniechęcić odbiorców do korzystania z usług testera. Taki stan rzeczy oznacza, że przedsiębiorca IT powinien rozważnie podjąć decyzję odnośnie ustalania terminów płatności.

Jak wystawiać faktury w dwudziestym pierwszym wieku?

Nowoczesne technologie cyfrowe wywierają istotny wpływ właściwie na każdy aspekt naszego życia, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przykładem potwierdzającym taki stan rzeczy jest możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży za pomocą programu do fakturowania online.

Nowoczesna aplikacja fakturująca to wygoda oraz oszczędność czasu. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca może:

  • zautomatyzować obliczenia (np. w celu ustalenia terminu płatności),
  • wystawiać różne rodzaje dokumentów — faktura VAT, zaliczkowa czy pro forma to tylko niektóre z nich.

Last but not least, nowoczesny program do fakturowania daje dostęp do podglądu dokumentów za pomocą aplikacji mobilnej.