Tester oprogramowania komputerowego może działać np. jako pracownik etatowy lub w ramach umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia). Coraz częściej przedstawiciele tego zawodu działają jako przedsiębiorcy. Swoje usługi wykonują oni wówczas w ramach tzw. kontraktów B2B, czyli umów zawieranych między przedsiębiorstwami (ang. Business-to-Business). Czy tester wykonujący testy manualne i automatyczne może zostać opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym od przychodów?

Tester oprogramowania automatyczny i manualny — jakie czynności wykonuje?

Tester IT zajmuje się analizą tego, czy dany program komputerowy (może być to zarówno aplikacja dla biznesu, jak i gra komputerowa) działa w sposób zgodny z oczekiwaniami twórców, a jego użytkowanie jest komfortowe z punktu widzenia użytkownika. W zależności od rodzaju wykonywanych procedur wyróżnia się testerów:

  • manualnych — testują oni działanie aplikacji poprzez ich „przeklikanie”, tzn. ręczną weryfikacją,
  • automatycznych — w takim wariancie do przetestowania aplikacji wykorzystuje się dedykowane oprogramowanie.

Niezależnie od sposobu wykonywania czynności testujących specjalista zajmujący się ich wykonywaniem może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Ryczałt ewidencjonowany — informacje podstawowe

Ryczałt ewidencjonowany stanowi — obok podatku dochodowego CIT oraz PIT — jedną z najważniejszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jednocześnie znacznie różni się on od tych wariantów. Podczas gdy w przypadku PIT lub CIT wydatki na prowadzenie działalności (np. zakup oprogramowania testującego czy odpisy amortyzacyjne auta wykorzystywanego do dojazdu na spotkania biznesowe) pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania, ryczałt wymaga ustalania zobowiązań wyłącznie w oparciu o osiągane przychody.

Mogłoby się zatem wydawać, że ryczałt ewidencjonowany jest gorszym wariantem niż podatki dochodowe. Czy jest tak w istocie? Nie da się jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ:

  • stawki ryczałtu są zazwyczaj niższe, niż ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego,
  • ewidencja, jaką należy prowadzić na cel ryczałtu, jest mniej skomplikowana w porównaniu z uproszczoną księgowością, nie mówiąc już o pełnych księgach rachunkowych.

Ryczałt u testera IT

Tester IT prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do stawki podatkowej na poziomie 8,5%. Należy jednak pamiętać, że jeśli jego przedsiębiorstwo zajmuje się także wykonywaniem innych czynności z branży informatycznej (np. wydawaniem pakietów oprogramowania lub doradztwem w zakresie projektowania sieci informatycznych), konieczne może okazać się zastosowanie wyższej, 12-procentowej stawki podatkowej.

Niejednokrotnie rozgraniczenie przychodów z różnych rodzajów działalności i poprawne sporządzenie ewidencji podatkowej sprawia trudności. W takiej sytuacji warto zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, a prowadzenie ewidencji zlecić doświadczonemu księgowemu. Ceny usług księgowych obejmujących sporządzanie ewidencji na cel ryczałtu nie są wysokie.

W celu rozliczania się w formie ryczałtu podatnik powinien złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego (nie później niż w dniu poprzedzającym założenie firmy).