Opracowanie aplikacji biznesowej lub gry komputerowej to duże wyzwanie. Konieczne jest przygotowanie takiego kodu programistycznego, który zapewni bezawaryjne działanie systemu. W takiej sytuacji nie powinno nikogo dziwić, że zapotrzebowanie na usługi profesjonalnych testerów IT jest wysokie. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że popyt na prace wykonywane przez testerów będzie coraz wyższy w następnych latach.

Ryczałt — dlaczego jest to atrakcyjna forma opodatkowania dla przedsiębiorców?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to rozwiązanie, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Nie ma w tym nic dziwnego: chociaż podczas ustalania zobowiązania podatkowego nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu, to przedsiębiorcy rozliczający się poprzez ryczałt w wielu przypadkach mogą liczyć na stawki znacznie niższe, niż ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego PIT lub CIT.

W ryczałcie (stan na 2022 rok) obowiązuje aż dziesięć stawek podatkowych, z których najniższa wynosi zaledwie 2%, zaś najwyższa to 17%. To, którą z nich należy zastosować, zależy przede wszystkim od branży prowadzonej działalności.

Jeśli chodzi o podstawę prawną, kwestie związane z ryczałtem reguluje ustawa z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kiedy ryczałt się opłaca?

Specyficzna konstrukcja podatku ryczałtowego, tj. oparcie go na wysokości przychodów bez możliwości odliczenia kosztów, sprawia, że jest to rozwiązanie zalecane w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ponosi wysokich kosztów np. z tytułu zakupu materiałów (mamy wówczas do czynienia z wysoką rentownością). W przeciwnym wypadku — tzn. gdy koszty są relatywnie wysokie — bardziej opłacalne może okazać się skorzystanie z podatku dochodowego.

Wysokość stawek podatkowych to ważna, ale nie jedyna zaleta rozwiązania, jakim jest ryczałt ewidencjonowany od przychodów. Taki sposób rozliczania się oznacza także uproszczoną księgowość. Argument ten także może być decydującym czynnikiem dla niejednego przedsiębiorcy.

Ryczałt a tester — jaką stawkę podatku należy zastosować?

Zasadniczo, przedsiębiorcy z branży IT, którzy rozliczają się poprzez ryczałt ewidencjonowany od przychodów, powinni stosować stawkę wynoszącą 12%. Takie podejście należy zastosować w sytuacji, gdy prowadzenie biznesu obejmuje m.in. następujące rodzaje działalności gospodarczej:

  • wydawanie gier komputerowych, oprogramowania użytkowego oraz systemowego (za wyjątkiem gier oraz oprogramowania udostępnianych online),
  • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
  • wsparcie w obszarze zarządzania siecią oraz systemami informatycznymi.

Katalog ten nie obejmuje usług wykonywanych przez testera oprogramowania IT. W przypadku testerów należy zastosować niższą stawkę wynoszącą 8,5% przychodów z działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że granica pomiędzy testowaniem oprogramowania a np. doradztwem może być bardzo płynna. Aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie (gdyby w trakcie kontroli podatkowej okazało się, że należy jednak zastosować stawkę 12%, konieczność dopłaty podatku mogłaby doprowadzić do poważnych trudności w działalności przedsiębiorcy), warto zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.