Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dotyka coraz większą grupę przedsiębiorców. Dzieje się tak ze względu na ciągłe poszerzanie ilości transakcji, które muszą być rejestrowane za pomocą kas, jak również na skutek ograniczania zwolnień z ich stosowania. Ponadto część podatników, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych zobowiązanych będzie do nabycia kasy fiskalnej online. Sprawdźmy, dla kogo kasa fiskalna online będzie obowiązkowa!

Kasa fiskalna online - wprowadzenie

Wraz z nowelizacją ustawy VAT od 1 maja 2019 roku wprowadzony został nowy rodzaj kas rejestrujących - online. Nowo wprowadzone kasy fiskalne online docelowo mają w przyszłości zastąpić wcześniej używane kasy u wszystkich przedsiębiorców. Pierwotnie obowiązek wymiany zwykłych kas na kasy fiskalne online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców od stycznia 2018 roku, jednak Ministerstwo Finansów finalnie zdecydowało, że proces ten będzie następował stopniowo. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 145b ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach:

Od stycznia 2020
roku obowiązek wymiany kasy dotknął:

 • mechaników, którzy świadczą usługi naprawy samochodów i motorowerów, oraz wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • sprzedających benzynę silnikową, oleje napędowe i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

W lipcu 2020 roku kasy fiskalne online będą zmuszone wprowadzić podmioty świadczące:

 • usługi związane z wyżywieniem - zarówno stacjonarne placówki gastronomiczne, jak i usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • działalności prowadzące sprzedaż drewna, bądź inne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od stycznia 2021 roku do ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych online będą zobowiązane działalności świadczące usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • prawnicze,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Przykład 1.

Pan Marek prowadzi zakład mechaniki pojazdowej. Dokonuje wszelkiego rodzaju napraw samochodowych i wymiany części. Sprzedaż w głównej mierze prowadzi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy od stycznia 2020 Pan Marek ma obowiązek rejestracji kasy fiskalnej online?


Tak, ze względu na prowadzenie przez Pana Marka działalności związanej z branżą mechaniczną, jest on zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej online i dokonać jej fiskalizacji z dniem 1 stycznia 2020r.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Podatnicy po spełnieniu konkretnych warunków mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT wysokość ulgi, podobnie jak w przypadku dotychczasowych kas wynosi 90% ceny zakupu netto (nie więcej niż 700 zł).

Ważne!
Należy jednak pamiętać, aby zrealizować zakup w terminie do 6 miesięcy po rozpoczęciu prowadzenia ewidencji.

Ulga przysługuje podatnikom, którzy:

 • znajdują się w jednej z trzech grup przedsiębiorców zobowiązanych do zakupu kasy fiskalne online w konkretnie wyznaczonych terminach, jak również terminowo rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • przed zakupem nowo wprowadzonej kasy fiskalnej online nigdy wcześniej nie korzystali z zwykłej kasy.

Ważne!
Ulga nie przysługuje podatnikowi (który jest nie objęty obowiązkiem wymiany kasy), który dobrowolnie chce wymienić dotychczasową kasę kasę fiskalną na jej odpowiednik online.
Kwota ulgi jest wykazywana w deklaracji VAT.

 • jeżeli kwota ulgi na zakup kasy jest mniejsza lub równa nadwyżce podatku należnego nad naliczonym to całą kwotę należy wpisać w deklaracji VAT-7/VAT-7K w pozycji 52.
 • jeżeli kwota ulgi na zakup kasy jest większa niż nadwyżka podatku należnego nad naliczonym to to do jej wysokości wpisujemy kwotę ulgi w poz. 52 deklaracji, a pozostałą część w poz. 55. Następnie wpisujemy do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; odliczona kwota może podlegać również odliczeniu za następne okresy rozliczeniowe

Jak obowiązek wprowadzania kas fiskalnych online kształtuje się w praktyce?

Przykład 1.

Pani Maria zdecydowała się otworzyć własny salon stomatologiczny. W związku z tą decyzją zamierza zakupić kasę fiskalną online. Czy może skorzystać z ulgi?

W przypadku gdy Pani Maria nie była wcześniej zobowiązana do prowadzenia ewidencji za pomocą dotychczas obowiązującej kasy rejestrującej, może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online - jeśli kasa zostanie nabyta w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Przykład 2.

Od 2016 roku pani Agnieszka prowadzi salon fryzjerski. Od kwietnia 2017 roku prowadzi ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Na początku 2020 roku została zapełniona pamięć drukarki co skutkuje obowiązkiem wymiany kasy. Czy w tej sytuacji przy wymianie zwykłej kasy na kasę fiskalną online, pani Agnieszka może skorzystać z ulgi na zakup, pomimo że znajduje się w grupie podmiotów, które mają obowiązek wymiany kasy dopiero od 2021 roku?

Tak, Pani Agnieszka jako przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z ulgi w okresie w którym została ona nabyta bez konieczności oczekiwania na moment powstania obowiązku jej wymiany.