Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mają obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Czym jest JPK_VAT? Czy ma on zastosowanie również w przypadku podmiotów, które stosują kwartalne rozliczenie VAT? O tym i o innych istotnych kwestiach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego przeczytasz w poniższym artykule.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny, czyli JPK to rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego i usprawnienia pracy organów podatkowych, a także kontroli skarbowej. Jest to swego rodzaju zbiór, w ramach którego znajdują się księgi oraz dokumenty księgowe, które prowadzi się za pomocą programów komputerowych. Składa się on z następujących struktur:

 • JPK_KR – księgi rachunkowe,

 • JPK_WB – wyciąg bankowy,

 • JPK_MAG – magazyn,

 • JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (faktury VAT),

 • JPK_FA – faktura VAT,

 • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

 • JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Czym jest i co zawiera JPK_VAT?

JPK_VAT to jedna ze struktur JPK. Zawiera ona szczegółowe dane dotyczące wszystkich faktur (sprzedaży i zakupu) z danego miesiąca. Jako że plik JPK_VAT jest formą dokumentu księgowego, powinien on być wolny od błędów. Po jego wysłaniu do fiskusa w ewidencjach nie powinny być już wprowadzane żadne zmiany. Jeśli jednak zauważymy jakąś pomyłkę, należy niezwłocznie wykonać i złożyć korektę JPK_VAT.

W pliku JPK_VAT znajdziemy m.in. informacje o:

 • kontrahentach oraz ich danych identyfikacyjnych,

 • towarach i usługach będących przedmiotem kupna/sprzedaży,

 • datach faktur,

 • datach otrzymania dokumentów,

 • numerach faktur,

 • stawkach podatku VAT.

Kwartalne rozliczenie VAT

Wiele osób interesuje to, jak w świetle wysyłki JPK_VAT wygląda kwestia kwartalnego rozliczania się. Ci, którzy wybrali ten sposób, nie zostali jednak zwolnieni z wysyłki tego dokumentu co miesiąc. Co więcej, nadal obowiązuje ich deklaracja kwartalna VAT-7K. To generuje wiele formalności, do których spełnienia zobowiązane są firmy.

Deklarację VAT-7K podatnicy muszą wysyłać po zakończeniu kwartału. Poszczególne terminy są następujące:

 • I kwartał – do 25 kwietnia,

 • II kwartał – do 25 lipca,

 • III kwartał – do 25 października,

 • IV kwartał – do 25 stycznia.

Co dla podatników oznacza obowiązek wysyłania JPK_VAT?

Podatnikom stosującym kwartalne rozliczenie VAT obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT przysporzył dodatkowych formalności. Ponadto mogą oni mieć wątpliwości co do prawidłowości ich spełniania. Do momentu powstania tego obowiązku wysyłali oni jedynie 4 deklaracje do roku. Teraz muszą oni przekazywać Jednolity Plik Kontrolny do fiskusa co miesiąc. Termin to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który przesyłany jest raport. W związku z tym przesyłają oni dokumenty co miesiąc, a deklaracją VAT-7K podsumowują cały miniony kwartał.

Pliki JPK_VAT muszą być przesyłane nie tylko w konkretnym terminie, ale również ściśle określonej formie. Sporządza się je w schemacie XML, używając środków komunikacji elektronicznej.

Polecamy