Działalność, obejmująca swoim zakresem przewóz samochodem osobowym, dobrze znane jako Taxi to jeden z ciekawszych sposobów na pracę na własny rachunek. W jaki sposób rozpocząć pracę taxi i jakie wymogi musimy spełnić, by móc legalnie przewieźć pierwszego klienta?

Własna taksówka - dobry pomysł na biznes? 

Działalność gospodarcza - taxi osobowe to jeden z popularniejszych sposobów na rozpoczęcie własnego biznesu. Taksówka to, jak dobrze wiemy pojazd, który przeznaczony jest do przewożenia ograniczonej liczby pasażerów (w zależności od konstrukcji pojazdu do 9). Transport odbywa się z jednego miejsca na drugie, a opłaty za usługę pobierane są na podstawie wyliczeń taksometru.

Rozpoczęcie pracy jako taksówkarz, bez względu na to, czy w dużym, czy małym mieście najczęściej wiąże się z nawiązaniem współpracy z jedną z dużych miejskich korporacji taksówkarskich. Zasady tej branży jednak wymagają, by nowy kierowca miał założoną działalność gospodarczą, na podstawie której będą obywać się rozliczenia pomiędzy korporacją a taksówkarzem. Dlaczego najlepszy pomysł to dołączenie do istniejącej już firmy? Ze względu na ogromną konkurencję na rynku. Jeśli zdecydowalibyśmy się rozpocząć działalność, polegającą na otwarciu zupełnie nowej, niezależnej firmy taksówkarskiej, początkowe nakłady inwestycyjne na reklamę i wszelkie pozwolenia mogłyby nadszarpnąć poważnie nasz budżet. 

Taxi osobowe - jakie wymagania? 

Jakie wymogi stoją przed osobą, która planuje realizować taksówkarskie przewozy osób? Przede wszystkim niezbędne jest ukończenie 21 roku życia, a także prawo jazdy kategorii B, upoważniające do prowadzenia samochodów osobowych. Ponadto, szczególnie w miastach o ludności przewyższającej 100 tysięcy, niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką. Takie szkolenie wraz z egzaminem to koszt około 450 złotych. Szkolenie to przygotowuje kandydata do rzetelnego świadczenia usług taksówkarskich na terenie danej gminy. 

Bez względu na miejsce prowadzenia swojej aktywności, każdy taksówkarz jest zobowiązany do uzyskania stosownej licencji taksówkarskiej. Licencja ustanawiana jest na jeden samochód oraz na możliwość przewozów na terenie jednej gminy lub kilku sąsiadujących ze sobą gmin. Do uzyskania licencji niezbędne będzie poświadczenie swojej dobrej reputacji, a także kandydat nie mógł być w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Po uzyskaniu licencji możemy z powodzeniem rozpocząć swoją karierę jako taksówkarz. 

Działalność gospodarcza taxi - co trzeba zrobić?

Jak wcześniej wspomniano, najłatwiejszym sposobem na wejście w świat Taxi jest nawiązanie współpracy z jedną z większych miejskich korporacji taksówkarskich. Taka współpraca od razu zaowocuje zleceniami na przejazd już od pierwszego dnia. Ze względu jednak na specyfikę branży, niezbędne będzie założenie działalności gospodarczej. 

Działalność gospodarcza taxi osobowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej to zdecydowanie najlepszy sposób na minimalizowanie kosztów oraz formalności związanych z prowadzeniem firmy. Otwierając jednak własną działalność, musimy zadbać o wybór sposobu opodatkowania. Zasady ogólne  (17 lub 32% w zależności od dochodów) stanowi definitywnie najkorzystniejszą alternatywę. 

Nie zapomnijmy również o założeniu konta firmowego (będzie potrzebne do rozliczeń z korporacją), a także zadecydowaniu o sposobie prowadzenia księgowości (samodzielnie lub zlecając to firmie rachunkowej).