Bariera finansowa jest jedną z najpoważniejszych przeszkód w rozwoju działalności gospodarczej. Na szczęście przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie przedsiębiorstwa w początkowym okresie jego funkcjonowania. Generalnie, pomoc tego typu ma bezzwrotny charakter. Trzeba jednak pamiętać o licznych obowiązkach sprawozdawczych. W przeciwnym razie przedsiębiorcę mogą czekać nieprzyjemne konsekwencje.

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy — podstawowe informacje na temat dofinansowania

Wsparcie finansowe jest przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy osobom o statusie bezrobotnego, które zamierzają utworzyć nowe przedsiębiorstwo. Celem takiego wsparcia jest pomoc w uruchomieniu biznesu.

Przykładowe rodzaje wyposażenia, które można zakupić dzięki dofinansowaniu z PUP, to między innymi:

  • wyposażenie IT — laptopy, komputery osobiste, urządzenia drukujące, myszki, klawiatury,
  • meble biurowe, w tym na przykład biurka czy ergonomiczne fotele biurowe,
  • koszt utworzenia strony internetowej.

Co ważne, wsparcie z tego tytułu jest stosunkowo wysokie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jego maksymalna wysokość to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej (w 2022 roku jest to zatem ok. 36 tysięcy złotych!). Dofinansowanie to ma charakter bezzwrotny, o ile przedsiębiorca spełni kilka warunków, w tym m.in. poprawnie rozliczy się z wykorzystania otrzymanych środków.

Rozliczenie dotacji z PUP po 12 miesiącach — o czym trzeba pamiętać?

Warunkiem poprawnego rozliczenia się z dotacji udzielonej przez PUP jest prowadzenie działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres dwunastu miesięcy. Aby to udowodnić, przedsiębiorca powinien po upływie roku złożyć w Urzędzie Pracy stosowne zaświadczenia z ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Niezbędnym elementem jest również przesłanie dokumentów zakupowych potwierdzających zakup wyposażenia — najczęściej są to rachunki oraz faktury VAT. Do tak przygotowanej dokumentacji warto dołączyć także aktualne zdjęcia, które potwierdzają posiadane przez przedsiębiorcę przedmiotów zakupionych dzięki środkom pochodzącym z dofinansowania.

Jeśli chodzi o kwestie rozliczenia środków, to przedsiębiorca nie może także utrudniać organom państwowym (organy podatkowe, przedstawiciele PUP itp.) działań o charakterze kontrolnym. W przypadku niedopełnienia warunków podmiot prowadzący działalność gospodarczą zostanie zobowiązany do zwrotu środków (wraz z odsetkami) w terminie trzydziestu dni.

Rozliczenie dotacji z PUP a kwestie podatkowo-księgowe

Jeszcze przed uzyskaniem dotacji z Urzędu Pracy warto pamiętać o aspektach księgowych. Środki pochodzące z dofinansowania nie stanowią przychodu podatkowego. Jeśli przedsiębiorca sfinansował w ten sposób część lub całość zakupu środka trwałego (np. w przypadku aut obowiązuje maksymalny limit dofinansowania na poziomie 50% wartości pojazdu), nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w takiej części, w jakiej zakupiono majątek trwały z wykorzystaniem dotacji.