Podatek od towarów i usług (podatek VAT) oznacza dla przedsiębiorstwa — niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej — szereg dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Istotnym utrudnieniem jest m.in. konieczność opłacania podatku VAT należnego. Z drugiej strony, możliwe jest uniknięcie obowiązku opłacania podatku VAT. Usługi IT — czy mogą być zwolnione z VAT?

Podatek VAT — zagadnienia podstawowe

Podatek VAT (z ang. Value Added Tax — podatek od wartości dodanej) to jeden z najważniejszych rodzajów podatków płaconych przez przedsiębiorstwa. Ma on pośredni i wielofazowy charakter — do ustalania podatku VAT dochodzi każdorazowo podczas wytwarzania produktu wyrobu, od prefabrykatów aż po wyrób finalny.

Podatek od towarów i usług, do opłacania którego zobligowany jest przedsiębiorca, to różnica między VAT należnym liczonym od wartości sprzedanych towarów i usług oraz VAT naliczonym, który jest ustalany na podstawie poniesionych kosztów.

Podatek VAT — zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji na cel podatku od towarów i usług może mieć dwojaki charakter:

  • przedmiotowy, w którym główne znaczenie ma przedmiot działalności przedsiębiorstwa,
  • podmiotowy, tj. w odniesieniu do wysokości osiąganych przychodów.

Zwolnienie przedmiotowe

Jeśli chodzi o zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT, to jego podstawę stanowi art. 43 ustawy z dn. 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 43, od opłacania VAT zwolnione są m.in.  firmy zajmujące się:

  • świadczeniem szeroko rozumianych usług medycznych w ramach zawodu psychologa, stomatologa, położnej itd.,
  • transportem sanitarnym,
  • opieką nad dziećmi (pod pewnymi warunkami),
  • zakwaterowaniem.

Powyższe przykłady to tylko niektóre spośród wszystkich rodzajów działalności objętej zwolnieniem przedmiotowym. Niestety, wśród nich nie znajduje się działalność charakterystyczna dla firm wykonujących usługi z branży informatycznej. Taki stan rzeczy oznacza, że przedsiębiorstwa IT nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Zwolnienie podmiotowe

Drugim rodzajem wyłączeń z podatku VAT jest tzw. zwolnienie podmiotowe. W tym przypadku branża działalności gospodarczej nie odgrywa znaczenia. Decydująca w tym przypadku jest wysokość przychodów ze sprzedaży. Jeśli ich wartość nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wartości 200 000 złotych, możliwe jest skorzystanie z obowiązku płacenia podatku VAT. Do przychodów nie zalicza się m.in. wpływów z tytułu WDT — wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Firma IT a zwolnienie z VAT — o czym warto pamiętać?

Co do zasady, nie ma żadnych przeciwwskazań, by przedsiębiorstwo zajmujące się świadczeniem usług informatycznych nie mogło skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze jedną istotną kwestię. Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać podmioty, które zajmują się szeroko pojętym doradztwem. Rozumie się przez to np. doradztwo prawne i podatkowe, ale także — o czym często się zapomina — także informatyczne.

Jeśli zatem firma informatyczna świadczy na przykład usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie projektowania systemów IT, wówczas skorzystanie ze zwolnienia z podatku VAT nie jest możliwe.