Obciążenia z tytułu ZUS to koszty, który zdaniem wielu przedsiębiorców — szczególnie tych początkujących — stanowią poważną przeszkodę w rozwoju działalności biznesowej. Krytykowana jest szczególnie stała, ryczałtowa wysokość obciążeń. Z drugiej jednak strony przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z takich preferencyjnych rozwiązań jak na przykład ZUS od dochodu (tzw. Mały ZUS plus). Na czym polega to rozwiązanie i kto jest do niego uprawniony?

Przez jaki czas można korzystać z ZUS od dochodu?

Podstawę naliczania składek stanowi dochód rozumiany jako połowa średniego miesięcznego dochodu przedsiębiorcy z poprzedniego roku.

ZUS od dochodu to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy prowadzą działalność biznesową na niewielką skalę. Niestety, z opcji tej nie można korzystać bez ograniczeń. Wręcz przeciwnie: zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami takie naliczanie składek ZUS można stosować maksymalnie przez okres trzydziestu sześciu miesięcy w ciągu pięciu lat.

Po upływie tego okresu należy przejść na pełen ZUS, w którym opłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych nie zależą od dochodów przedsiębiorstwa i wynikają z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej.

Z drugiej strony, po zakończeniu pięcioletniego okresu możliwy jest powrót do składek ZUS naliczanych na podstawie dochodu.

ZUS od dochodu — dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania?

W zasadzie nie powinno nikogo dziwić, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z wprowadzonego w lutym 2020 roku rozwiązania, jakim jest ZUS od dochodu. Taki stan rzeczy wynika z istoty opisywanego rozwiązania.

Składki na ubezpieczenia społeczne są naliczane na podstawie osiąganych dochodów. Jest to rozwiązanie bardziej odpowiadające przedsiębiorcom w przeciwieństwie do pełnego ZUS — ten ostatni trzeba opłacać w stałej wysokości nawet w sytuacji, gdy działalność biznesowa przynosi w danym okresie straty. ZUS od dochodu to dostosowanie wysokości zobowiązań publicznoprawnych do realnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

ZUS od dochodu — jakie warunki należy spełnić, by móc korzystać z tego rozwiązania?

Korzystanie z ZUS naliczanego na podstawie dochodu nie jest możliwe w przypadku wszystkich przedsiębiorców. Do ulgowego oskładkowania uprawnieni są ci spośród przedsiębiorców, w przypadku których:

  • działalność gospodarcza była prowadzona przez okres nie krótszy niż sześćdziesiąt dni (kalendarzowych). Okres funkcjonowania firmy liczy się na podstawie wpisu do CEIDG — Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej — bądź KRS, tj. Krajowego Rejestru Sądowego,
  • łączne przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości 120 tysięcy złotych.

Jeśli warunki te zostały spełnione, przedsiębiorca może naliczać na podstawie dochodu składki na ubezpieczenia społeczne oraz zobowiązania z tytułu Funduszu. Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to przedsiębiorcy w przypadku małego ZUS plus również naliczają ją na podstawie dochodu. Takie rozwiązanie wprowadzono dla wszystkich przedsiębiorców w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu.