Choć nowoczesne działania marketingowe w dużej mierze wykorzystują kreatywność czy potrzebę chwili, nie może w nich zabraknąć chłodnej, rzeczowej analizy. W wielu przypadkach zapomina się o profesjonalnym audycie, a to błąd, ponieważ wyciąganie wniosków pozwala na jeszcze skuteczniejszą komunikację marketingową. Dowiedz się, na czym polega audyt komunikacji marketingowej!

Działania wymagające analizy

Nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę we współczesnym biznesie odgrywa komunikacja marketingowa. Wszystkie komunikaty, które trafiają do odbiorcy, mają wpływ zarówno na sprzedaż produktów oraz usług, jak i postrzeganie marki oraz budowanie wizerunku w krótszej i dłuższej perspektywie. Nie ulega wątpliwości, że wszelkie podjęte działania wymagają analizy, choć dla wielu marketerów nie jest to tak oczywista kwestia.

Przyczyny tego stanu rzeczy są różne. Czasami presja czasu czy brak odpowiednich procedur wewnątrz organizacji sprawiają, że komunikacja marketingowa nie jest poddawana audytowi. Należy mieć jednak świadomość, że audyt komunikacji marketingowej bez pogłębionej analizy, nie przyniesie w tym zakresie wzrostu efektywności.

Skuteczny audyt komunikacji marketingowej w kilku krokach

Polecamy

Audyty nierzadko zleca się zewnętrznym firmom, choć można je także powierzyć oddelegowanym do tego zadania pracownikom. Największe znaczenie ma na tym etapie zdefiniowanie celów. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co przeprowadzić audyt komunikacji marketingowej? Najczęściej przyczyną jest chęć poprawy jakości komunikacji, między innymi jej spójności. Jeśli firma nie notuje oczekiwanych wyników, audyt jest znakomitym pomysłem. Zamiast chwytać się kolejnych przypadkowych koncepcji warto rozważyć, co do tej pory nie funkcjonowało, jak należy oraz co sprawdziło się w największym stopniu. Wyciągając wnioski, można wdrożyć bardzo interesujące i przede wszystkim owocne zmiany.

Kiedy cel jest określony, pora przejść do analizy komunikatów firmy według ustalonych kryteriów – powinny mieć one charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Przedsiębiorstwa badają między innymi zasięgi postów i reakcje na ich publikacje, treści wydruków reklamowych oraz wszelkie inne możliwe formaty, które były używane w celach komunikacyjnych. Bardzo ważne, aby wyciągnąć jak najwięcej wartościowych, praktycznych wniosków. Analiza musi być też możliwie jak najbardziej obiektywna. Wyniki audytu mogą wydać się trudne do zaakceptowania, ale należy potraktować je jako dużą szansę poprawy dotychczas mało skutecznych działań.

Zmiany są potrzebne

Historia nawet największych marek w historii biznesu obrazuje, że nie ma idealnych, ponadczasowych strategii. W dynamicznie zmieniającym się świecie trzeba bardzo uważnie reagować na oczekiwania czy sposoby komunikowania potencjalnej grupy odbiorców.

W efekcie, przeprowadzony profesjonalny audyt komunikacji marketingowej może wykazać, że Twoja firma potrzebuje diametralnych zmian – postawienia na nowe nośniki reklamowe czy inne portale społecznościowe, inny język, większą spójność publikowanych materiałów. Podsumowując, nie należy bagatelizować znaczenia i możliwości jakie daje audyt komunikacji. Pozwala to zadbać szeroko rozumianą promocję firmy i poprawia jej efektywność.