JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, został wprowadzony w 2016 roku celem uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. W 2018 roku zaczęła dodatkowo obowiązywać struktura JPK PKPIR – co warto o niej wiedzieć? Przeczytaj w artykule!

JPK PKPIR – w jakim celu powstał?

Ministerstwo Finansów zdecydowało się wprowadzić JPK PKPIR, żeby uszczelnić system podatkowy, a także usprawnić kontrole podatkowe i zmniejszyć ich liczbę. Informacje zawarte w Jednolitym Pliku Kontrolnym pozwalają bowiem urzędom skarbowym na bieżącą weryfikację poprawności informacji podatkowych. Skróci to również czas potrzebny na przeprowadzenie kontroli.

JPK PKPIR – kogo obowiązuje?

JPK PKPIR ma zastosowanie do przedsiębiorców rozliczających się na podstawie elektronicznej księgi przychodów i rozchodów, tj. przy użyciu programu księgowego lub arkusza kalkulacyjnego. Oznacza to, że ci, którzy KPiR prowadzą w formie papierowej, nie mają obowiązku sporządzania JPK PKPIR.

JPK PKPIR – co powinien zawierać?

Jednolity Plik Kontrolny dla PKPiR zawiera dane księgowe (transakcje sprzedaży i zakupu) z podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Posiada następujące sekcje:

 • PKPIR info – wymaga poniższych informacji:

  • wartość spisu z natury na początek i koniec roku;

  • koszty uzyskania przychodu;

  • dochód za dany rok podatkowy;

  • wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku i jego data.

 • PKPIR wiersze – wymaga poniższych informacji:

  • data i opis zdarzenia gospodarczego;

  • numer dowodu księgowego;

  • dane i adres kontrahenta (do pól nieobowiązkowych w adresie należą: województwo, powiat, gmina, numer domu, kod pocztowy, poczta);

  • wartość sprzedanych towarów i usług;

  • przychody;

  • zakupy;

  • wydatki;

  • uwagi.

JPK PKPIR – wysyłka do urzędu skarbowego

Podatnik nie musi wysyłać JPK PKPIR do urzędu skarbowego co miesiąc, jak ma to miejsce w przypadku JPK VAT – przekazuje on plik jedynie na żądanie organu podatkowego, np. podczas kontroli podatkowej. Musi tego dokonać online lub za pomocą odpowiednio zabezpieczonych informatycznych nośników danych, pamiętając, że zapis pliku musi umożliwiać prawidłowy, jednoznaczny odczyt informacji.

JPK PKPIR w systemie wFirma.pl

System wfirma.pl umożliwia generowanie, pobranie i wysyłkę JPK PKPIR do urzędu skarbowego w szybki i łatwy sposób, w formacie XML spełniającym wymagania Ministerstwa Finansów. Stanowi to wygodną metodę rozliczania firmy – bez obaw o pominięcie istotnych informacji czy błędną wysyłkę.

Polecamy