Żadna firma nie obejdzie się bez środków czystości nie tylko ze wglądu na higienę pracy, ale także ze względu na wizerunek i opinię firmy wśród klientów. W ostatnim czasie w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego i pracowników przedsiębiorcy zakupują także maseczki i żele antybakteryjne. Czy w związku z tym przedsiębiorca może ująć maseczki i środki czystości w kosztach firmowych? Sprawdź!

Czym jest koszt?

Definicja kosztu podatkowego została zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zgodnie z nią za koszt uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Co istotne poniesione przez podatnika wydatki muszą być związane z działalnością gospodarczą i nie mogą przy tym mieć charakteru prywatnego.

Maseczki i środki czystości w kosztach firmowych

Jak wynika z art. 23 ustawy o VAT zakupione maseczki i środki czystości do firmy nie zostały wyłączone z kosztów, w związku z tym nie ma przeciwwskazań do ujęcia ich w kosztach firmowych.

Ważne!
W przypadku prowadzenia biura we własnym mieszkaniu do kosztów firmowych podatnik ma prawo zaliczyć tylko te wydatki na środki czystości przeznaczone na czyszczenie wyznaczonego pomieszczenia na prowadzenie firmy, czyli do kosztów nie zalicza się wówczas środków do czyszczenia powierzchni użytkowej prywatnie-firmowo.

Co więcej zgodnie z art. 207 i 304 kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, więc jest on zobowiązany zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, w związku z czym zakup maseczek i środków do dezynfekcji jest w pełni uzasadniony w obecnej sytuacji panującej w kraju i jak najbardziej może być on uznawany za koszt podatkowy.

Przykład. 1.

Pan Krzysztof prowadzi działalność w swoim mieszkaniu i przeznaczył w tym celu jeden pokój. Czy w związku z tym ma on prawo zaliczyć do kosztów firmowych zakup płynu do podłóg, płyn do okien oraz spray do kurzu?

Tak, nie ma przeszkód aby do kosztów firmowych zaliczyć środki czystości przeznaczone do czyszczenia pomieszczenia, w którym podatnik prowadzi biuro.

Przykład 2.

Pan Adam prowadzi sklep spożywczy i zatrudnia 3 pracowników. Dla bezpieczeństwa pracy zakupił on maseczki do twarzy i płyny do dezynfekcji dla pracowników. Czy w związku z tym może on ująć taki zakup w koszty?

Tak, pan Adam ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy dla swoich pracowników, w związku z tym zakupione maseczki i płyny do dezynfekcji będą stanowić koszt firmowy.

Jak zaksięgować maseczki i środki czystości w kosztach firmowych w systemie wFirma.pl?

W celu zaksięgowania faktury lub paragon z NIP nabywcy za maseczki i środki czystości w kosztach firmowych w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT). W oknie należy uzupełnić dane zgodnie z dokumentem zakupu i w pozycji RODZAJ WYDATKU należy wybrać opcję INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ i uzupełnić wartości.

Maseczki i środki czystości w kosztach firmowych - księgowanie

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w KPIR w kol. 13 - pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupu VAT.