Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w określonych sytuacjach mogą złożyć zeznanie roczne razem z małżonkiem. O tym czy wspólne rozliczenie będzie możliwe decyduje forma opodatkowania działalności gospodarczej oraz długość trwania związku małżeńskiego. Przeczytaj i sprawdź kiedy wspólne rozliczenie małżonków będzie możliwe!

Wspólne rozliczenie małżonków, w jakim przypadku jest możliwe?

Małżonkowie mogą się rozliczyć wspólnie na jednym zeznaniu rocznym, w przypadku, gdy spełniają określone w ustawie warunki. Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze wspólnego rozliczenia można skorzystać w przypadku gdy:

  • małżonkowie przez cały rok podatkowy, za który jest dokonywane rozliczenie, pozostają w związku małżeńskim,

  • posiadają wspólność majątkową,

  • dochody podatników są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,

Podatnicy wobec, których powyższe warunki zostaną spełnione, mogą dokonać wspólnego rozliczenia.

Przykład. 1.

Pan Marek prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, natomiast jego żona pracuje na etacie. W lutym 2019 r. wzięli ślub. Czy będą mogli dokonać wspólnego rozliczenia w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r.?

Mimo, iż podatnicy uzyskali w 2019 r. dochody opodatkowane według skali podatkowej, nie mogą się rozliczyć wspólnie z uwagi na fakt, iż nie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Ważne!
W przypadku opodatkowania przychodów jednego z małżonków podatkiem liniowym (PIT- 36L) lub ryczałtem ewidencjonowanym (PIT- 28), nie ma możliwości wspólnego rozliczenia.

Wspólne rozliczenie małżonków na jakim formularzu

Podatnicy spełniający warunki do wspólnego rozliczenia mogą go dokonać na formularzu PIT - 37 lub PIT - 36. Podatnicy osiągający przychody m.in. z etatu, umowy zlecenia czy dzieła, składać będą PIT - 37, natomiast jeśli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, wspólnego rozliczenia dokonają na PIT- 36. Zeznanie roczne składa się do 30 kwietnia roku kolejnego, za rok poprzedni, zatem zeznanie za 2019 r. złożyć należy do 30 kwietnia 2020 r.

Ważne!
Szczegółowe informacje na temat zeznań rocznych wyjaśnia artykuł: Zeznania roczne w pigułce - o czym nie wolno zapomnieć?

Wspólne rozliczenie małżonków w systemie wFirma.pl

Podatnicy, którzy prowadzą księgowość swojej firmy w systemie wfirma.pl mogą w łatwy i szybki sposób dokonać wspólnego rozliczenia z małżonką/ małżonkiem. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36). 

Po wygenerowaniu należy w kolejnych krokach określić sposób rozliczenia:

  • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy lub

  • wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy.

Więcej na temat generowania zeznania rocznego w systemie wFirma.pl znajduje się w artykule: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?