Rok 2020 jest niewątpliwie rokiem zmian dla podatników VAT. Główną nowością na jaką muszą się przygotować jest nowa struktura pliku JPK który zastąpi dotychczasową deklarację VAT oraz plik JPK_VAT. Czy likwidacja deklaracji VAT obejmie wszystkie formularze i do kiedy podatnicy mogą rozliczać się “na starych zasadach”? Sprawdźmy!

Likwidacja deklaracji VAT od kiedy?

Deklaracja VAT i plik JPK_VAT składane są wyłącznie przez czynnych podatników VAT. W tym zakresie ustawodawca nie wprowadził zmian. W związku z tym likwidacja deklaracji VAT dotyczy tylko zarejestrowanych do VAT przedsiębiorców. Zmiany przepisów ustawy o VAT obowiązują różnych grup podatników od innego okresu, mianowicie:

 • każdy duży przedsiębiorca ma obowiązek składania nowego JPK od rozliczenia za kwiecień 2020 roku

 • pozostali przedsiębiorcy czyli mikro, mali i średni mają obowiązek składania nowego JPK od rozliczenia za lipiec 2020 roku. 

Pierwotnie, wprowadzając obowiązek wysyłki JPK_VAT ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom testową wysyłkę pliku w celu weryfikacji czy system księgowy z którego korzystają jest przygotowany na nowy obowiązek sprawozdawczy. Obecnie, również istnieje możliwość skorzystania z testowego środowiska dla nowego JPK. 

Ważne!
Szczegółowe omówienie kwestii technicznych związanych z testową wysyłką nowego JPK znajduje się w artykule: Testowa wysyłka JPK V7M i JPK V7K – jak jej dokonać?

Warto mieć na uwadze, że przedsiębiorcy którzy nie skorzystają ze środowiska testowego tylko w celu weryfikacji wyślą do MF nowy plik JPK, pomimo braku takiego obowiązku (mikro, mali i średni podatnicy przed lipcem 2020 roku) automatycznie utracą możliwość powrotu do składania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że likwidacja deklaracji VAT obejmie ich wcześniej niż w z góry narzuconym terminie.

Przykład 1.

Pani Justyna jest mikroprzedsiębiorcą i w dniu 2 maja 2020 roku wysłała testowo nowy plik JPK_V7M za kwiecień. Nie skorzystała ona ze środowiska testowego udostępnionego przez MF. Co w takiej sytuacji powinna zrobić pani Justyna?

Co do zasady, obowiązek wysyłki nowego JPK_V7M obejmuje panią Justyną od lipca 2020 roku. Natomiast z powodu tego, że wysłała dobrowolnie plik przed tym terminem nie korzystając ze środowiska testowego w kolejnych okresach również będzie musiała przesyłać nową strukturę pliku JPK.

Czy likwidacja deklaracji VAT obejmuje wszystkie formularze?

Nowy JPK nie jest jednoznaczny z likwidacją wszystkich formularzy deklaracji VAT. Zastępuje on m.in. dotychczasową deklarację VAT-7 i VAT-7K wraz z załącznikami dołączanymi do tych formularzy. 

Ważne!
Zgodnie z informacją zawartą w broszurze Ministerstwa Finansów dotyczącej nowej struktury JPK_VAT z deklaracją, nowy JPK nie zastąpi deklaracji:
- VAT-12 - dotyczących usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem,
- VAT-8 i VAT-9M - dotyczących transakcji zagranicznych po stronie podatników korzystających ze zwolnienia z VAT, 
- VAT-10 - dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu,
- VAT-14 - dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Co ważne, w zależności od wybranego okresu rozliczenia z tytułu podatku VAT zgłoszonego na formularzu VAT-R nowy JPK posiada osobną strukturę:

 • dla rozliczania VAT za okresy kwartalne - deklarację VAT-7K zastępuje JPK_V7K,

 • dla rozliczania VAT za okresy miesięczne - deklaracje VAT-7 zastępuje JPK_V7M.

Zarówno plik JPK_V7M jak i JPK_V7K składa się z dwóch części:

 1. ewidencyjnej - odzwierciedla dane znajdujące się w dotychczasowym JPK_VAT a dodatkowo została poszerzona o nowe informacje jak np. kody grup towarów i usług tzw. GTU

 2. deklaracyjnej - zawiera dane które znajdowały się w deklaracji VAT

W przypadku pliku JPK_V7M przedsiębiorca wysyła co miesiąc plik który zawiera zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną. Podatnicy którzy wybrali kwartalne rozliczanie podatku VAT składają w trakcie kwartału dwa pliki JPK_V7K zawierające tylko część ewidencyjną i w ostatnim miesiącu kwartału plik który zawiera zarówno część deklaracyjną i ewidencyjną. 

Ważne!
Od lipca 2020 roku likwidacja deklaracji VAT obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. Od tego momentu składanie deklaracji VAT na “starych zasadach” możliwe będzie wyłącznie w sytuacji konieczności korekty okresu w którym złożono deklaracje VAT.

Przykład 2. 

Pan Karol jest małym przedsiębiorcą i złożył pierwszy plik JPK_V7M za lipiec 2020 rok. W sierpniu okazało się, że nie zaksięgował w maju faktury sprzedaży zaniżając tym samym podstawę opodatkowania. W jaki sposób pan Karol powinien dokonać korekty rozliczeń na gruncie podatku VAT?

W związku z tym, że obowiązek wysyłki nowego JPK objął pana Karola dopiero od rozliczenia za lipiec 2020 musi on sporządzić i wysłać do urzędu korektę deklaracji VAT-7 za maj 2020 roku wykazując w niej pominięty przychód ze sprzedaży. Dodatkowo zmuszony jest do sporządzenia i wysyłki korekty pliku JPK_VAT za maj oraz opłacenia ewentualnych odsetek podatkowych w związku z powstaniem zaległości podatkowych.

Dlaczego wprowadzono nowy JPK?

Powodem wprowadzenia zmian na gruncie podatku VAT na skutek czego nastąpiła m.in. likwidacja deklaracji VAT i wprowadzenie nowego JPK jest próba uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce przez ustawodawcę. Poszerzenie danych jakie znajdują się w nowym JPK ma za zadanie wyeliminowanie całkowite lub znaczące ograniczenie nadużyć na gruncie podatku VAT oraz ograniczenie luki VAT. 

Ministerstwo Finansów wymienia szereg zalet wprowadzenia nowego rozwiązania raportowania przez przedsiębiorców. Nowa struktura JPK ma na celu:

 • ograniczenie ilości wysyłanych plików przez przedsiębiorców na skutek połączenia dwóch obowiązków sprawozdawczych – wysyłki deklaracji VAT oraz osobno pliku JPK_VAT – i zastąpienie ich obowiązkiem wysyłki jednego pliku JPK w nowej strukturze;

 • umożliwienie automatycznej weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu VAT bez angażowania podatnika;

 • skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych;

 • uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym;

 • zmniejszenie liczby dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Informacji Skarbowej.