Planujesz założyć własną działalność gospodarczą, a może jesteś już przedsiębiorcą i myślisz o zakupie dobrej domeny dla firmy? Zakup ten podlega opodatkowaniu, ponieważ zgodnie z prawem wraz z kupnem, nabywasz prawa majątkowe zbywalne – i co jeszcze? Stajesz się właścicielem czy abonentem domeny? Przeczytaj, kiedy obowiązkowe jest opłacenie PCC od nabycia domeny internetowej oraz co daje Ci umowa jej kupna.

PCC od nabycia domeny internetowej – domena od firmy?

Domenę internetową można kupić zarówno od przedsiębiorcy, jak i od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Te dwa przypadki różnią się od siebie pod względem rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). PCC od domeny internetowej nie jest płacone, jeżeli domena została kupiona od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W takiej sytuacji nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek VAT i nabycie domeny internetowej

Jeśli przedsiębiorca kupi domenę od podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą, to transakcja może zostać rozliczona za pomocą faktury lub rachunku, albo faktury bez VAT. Jeśli w tym przypadku sprzedający jest czynnym podatnikiem VAT, to musi opodatkować wystawiony dokument odpowiednią stawką podatku.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy domenę kupuje przedsiębiorca od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to transakcja jest udokumentowana umową kupna/sprzedaży i koszt stanowi kwota wykazana na tej umowie. Transakcja ta nie podlega opodatkowaniu VAT, bo osoba sprzedająca nie jest podatnikiem VAT, ale nabywca w tym przypadku musi zapłacić PCC od nabycia domeny internetowej – wykazuje to w deklaracji PCC-3.

Jeśli dokonany zakup ma służyć działalności opodatkowanej, to nabywca domeny ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury zakupu, zgodnie z art. 86 ust 1 Ustawy o podatku od towarów i usług: „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Jeżeli nabywca odliczy podatek VAT, koszt stanowi kwota netto z faktury, lecz aby wydatek mógł stanowić koszt podatkowy, to zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Gdy rachunek lub fakturę za nabycie domeny wystawi podmiot zwolniony z VAT, to nabywca domeny będący czynnym podatnikiem VAT nie może odliczyć podatku. Natomiast w tym przypadku koszt to kwota wykazana w dokumencie zakupu.

W przypadku, gdy nabywcą domeny jest podmiot zwolniony z VAT, to kwota brutto na fakturze stanowi koszt uzyskania przychodu.

W księdze przychodów i rozchodów nabycie domeny internetowej wykazuje się w kolumnie 13 „pozostałe wydatki”. PCC od domeny internetowej należy zapłacić także, jeśli zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, czyli jeśli wcześniej została podpisana umowa, która przenosiła własność, a teraz zostanie podpisana umowa przeniesienia tej własności.

Zakup domeny internetowej – co właściwie kupujesz?

Przedmiotem umowy kupna/sprzedaży domeny internetowej jest zmiana abonenta tej właśnie domeny. Umowa ma charakter cesji praw i obowiązków, czyli przeniesienia ich na osobę kupującą domenę. Dokument o rejestrację domeny i jej utrzymanie zawierany jest z krajowym rejestratorem domen internetowych – z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

Polecamy