Podatek od towarów i usług (podatek VAT) to jedno z najważniejszych zobowiązań publicznoprawnych, jakie muszą regulować przedsiębiorcy. Nie inaczej jest w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w branży nowoczesnych technologii informatycznych.

Usługi IT — jaka stawka VAT?

Stawki podatkowe to kwestia, która została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie stawki podatku wynoszą:

  • 23% — jest to podstawowa stawka, która obejmuje większość towarów i usług dostępnych na rynku,
  • stawki obniżone wynoszące: 8%, 5% oraz 0%. Obowiązują one między innymi w przypadku rolnych produktów spożywczych.

Jeśli chodzi o działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwa z branży informatycznej, to co do zasady jest ona objęta stawką podstawową podatku od towarów i usług. A zatem stawka 23% dotyczy takich rodzajów działalności jak na przykład: tworzenie aplikacji komputerowych na zlecenie klienta, testowanie oprogramowania systemowego, dystrybucja i sprzedaż części komputerowych, laptopów etc., zarządzanie sieciami komputerowymi itd.

Podatek VAT — informacje podstawowe

Przedmiotem opodatkowania w świetle VAT są takie czynności jak:

  • dostawa towarów (np. sprzętu komputerowego),
  • świadczenie usług (np. tworzenie oprogramowania dla klienta biznesowego),
  • eksport oraz import towarów spoza UE (np. komponentów spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie/wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (np. nabycie sprzętu komputerowego z innych krajów Unii Europejskiej).

Podatek VAT w IT a możliwość wyłączenia z obowiązku podatkowego

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje dwa rodzaje zwolnienia z obowiązku rozliczania VAT przez przedsiębiorców, Wyróżnia się zwolnienie:

  • przedmiotowe,
  • podmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe obejmuje szereg branż, w tym między innymi działalność wykonywaną przez firmy z branży medycznej (np. usługi oferowane przez położne). Kwestia zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT została w szczegółowy sposób uregulowana w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei kryterium decydującym o możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego jest wysokość przychodów uzyskanych w poprzednim roku poprzednim roku podatkowym. Podatku VAT nie muszą rozliczać ci spośród przedsiębiorców, których przychody nie przekroczyły wartości dwustu tysięcy złotych (w ujęciu rocznym). Zwolnienie podmiotowe nie przysługuje jednak tym podmiotom, które zajmują się świadczeniem usług doradczych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność biznesową w obszarze nowoczesnych technologii nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, ponieważ działalność IT nie została wymieniona w art. 43 ustawy o VAT. Z drugiej jednak strony istnieje możliwość objęcia firmy informatycznej zwolnieniem podmiotowym, o ile jej działalność nie dotyczy wspomnianego doradztwa.

Podsumowanie

Obowiązek rejestracji na cel rozliczania podatku VAT może być uznawany przez przedsiębiorców VAT za uciążliwy obowiązek. Z drugiej jednak strony, dzięki odliczeniu VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów lub usług możliwe jest znacznie zmniejszenie obciążeń podatkowych z tego tytułu.