Oszustwa podatkowe polegają na umyślnym uniknięciu opodatkowania lub zmniejszeniu jego wartości. Należy w tym przypadku podkreślić słowo „umyślne”, zdarza się bowiem podczas prowadzenia działalności gospodarczej, że przedsiębiorca po prostu się pomyli. Jednak w przypadku przestępców nie ma mowy o pomyłce. Chcą oni w ten sposób uzyskać naprawdę duże, nawet wielomilionowe kwoty. Takimi oszustwami często zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, które do tego procederu wciągają nierzadko zupełnie nieświadome niczego inne firmy. Przyjmuje to formę karuzeli podatkowej, do której może zostać wciągniętych od kilku do nawet kilkunastu firm, które nie chcą w żaden sposób oszukać państwa, wchodzą we współpracę z oszustami, nie mając świadomości, licząc na zyski dla przedsiębiorstwa. W związku z tym, aby pomóc właścicielom firm uniknąć takich sytuacji, Krajowa Administracja Skarbowa wdrożyła program ostrzegania przedsiębiorców (POP). Na czym on polega? Odpowiadamy w naszym artykule!

Program ostrzegania przedsiębiorców

Aby uchronić nieświadomych zagrożenia właścicieli działalność, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wdrożyła program ostrzegania przedsiębiorców (POP). 

KAS chce ostrzegać uczciwych podatników, jeśli okaże się, że kontrahent, z którym mają oni zamiar współpracować, może brać udział w oszustwach podatkowych, o których więcej pisaliśmy już powyżej.

W jaki sposób KAS będzie ostrzegało przedsiębiorców?

W jaki sposób KAS chce ostrzegać przedsiębiorców? Otóż dostaną oni list przestrzegający przed współpracą z danym kontrahentem. W takiej korespondencji zamierzają: 

  • ostrzegać i zalecać zachowanie należytej staranności przy zawieraniu współpracy;

  • zalecać stosowanie płatności split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności.

Ważne!
Zastępca szefa KAS, Paweł Cybulski:
KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z rekomendacją zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego kontrahenta. Ostrzeżenie takie będzie wysyłane do indywidualnych podmiotów, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych, którymi dysponuje KAS. Działanie to nie będzie ingerencją w kontakty handlowe ani w dobór kontrahentów. Naszym celem jest poinformowanie przedsiębiorcy o istniejącym zagrożeniu nieświadomego udziału (jako bufor) w oszustwie karuzelowym. Chcemy stworzyć system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców. Po otrzymaniu sygnału od nas będą oni mogli podjąć odpowiednie działania aby zweryfikować rzetelność swoich kontrahentów i zabezpieczyć się przed skutkami uczestnictwa w nielegalnym procederze”.

Skąd KAS pobierze dane o nieuczciwych podatnikach?

Skąd Krajowa Administracja Skarbowa będzie czerpała informacje o nieuczciwych współpracownikach? 

Analiza danych ma być wnikliwa.

Czy KAS będzie ingerować w nasze kontakty handlowe? 

Istotną informacją dla przedsiębiorców jest to, czy program ostrzegania przedsiębiorców będzie jednoznaczny z tym, że Krajowa Administracja Skarbowa będzie ingerowała w dobór współprac. 

KAS uspokaja, że program wczesnego ostrzegania przedsiębiorców nie polega na tym, aby ograniczać komukolwiek kontakty handlowe i ingerować w dobór przedsiębiorstw do współpracy. Chodzi jedynie o poinformowanie przed zagrożeniem. Uczciwy przedsiębiorca może nie być świadomy, że uczestniczy w oszustwie karuzelowym.

Dzięki POP przedsiębiorcy będą mogli zweryfikować te informacje i zabezpieczyć się przed możliwym oszustwem.

Polecamy