Przedsiębiorcy będący na samozatrudnieniu mają liczne możliwości w zakresie wyboru formy opodatkowania. Ciekawym rozwiązaniem jest m.in. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czym charakteryzuje się ten wariant opodatkowania? Liczne zalety tego rozwiązania sprawiają, że decydują się na nie w ostatnich latach liczni przedsiębiorcy. Samozatrudnienie — ryczałt, przeczytaj co warto wiedzieć!

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów — jaka jest podstawa prawna?

Podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie jest ustawa z dn. 20.11.1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oczywiście, przedsiębiorcy stosujący ryczałt powinni przestrzegać także innych przepisów, w tym na przykład regulacji dotyczących składek ZUS i ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa cywilnego.

Ryczałt a podatki dochodowe — jaka jest różnica?

Główną różnicą między ryczałtem a podatkami dochodowymi (PIT, CIT) jest sposób ustalania podstawy opodatkowania. W przypadku CIT oraz PIT jest to dochód rozumiany jako różnica między przychodami ze sprzedaży (utargiem) a nakładami poniesionymi w danym okresie.

Im wyższe są KUP (koszty uzyskania przychodów), tym niższa staje się podstawa opodatkowania. Taka istota obciążeń dochodowych sprawia, że organy podatkowe podczas kontroli przywiązują dużą wagę do weryfikacji, czy przedsiębiorca dokonał prawidłowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacji w przypadku ryczałtowców. Tu nie można (poza nielicznymi wyjątkami) obniżyć podstawy opodatkowania — przychodów — o koszty prowadzenia działalności. Pozornie mogłoby się wydawać zatem, że jest to rozwiązanie gorsze niż podatki dochodowe. Niekoniecznie jednak musi tak być, ponieważ ryczałt ma dwie poważne korzyści:

  • uproszczona ewidencja prowadzonej sprzedaży, która jest mniej skomplikowana i czasochłonna niż pełne księgi rachunkowe czy nawet KPiR,
  • różne stawki podatkowe w zależności od przedmiotu prowadzonej działalności biznesowej. O ile w przypadku wolnych zawodów stawka obciążeń ryczałtowych jest dość wysoka i wynosi 17%, to kolejne stawki są coraz niższe. Są one następujące: 15%, 14%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. W zależności od kalkulacji przyszłych wpływów i wydatków może się zatem okazać, że ryczałt jest znacznie bardziej opłacalnym wariantem.

To jeszcze nie jedyne zalety tego rozwiązania. Przykładowo, korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów pozwala na skorzystanie z niektórych ulg podatkowych, w tym np. ulgi na internet czy rehabilitacyjnej. Możliwe jest odliczenie od przychodu opłaconych składek ZUS.

Ryczałt ewidencjonowany dla samozatrudnionych — kto może skorzystać?

Co do zasady, drobni przedsiębiorcy nie powinni mieć problemu z wyborem ryczałtu. Taka forma opodatkowania jest dostępna dla podmiotów, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości dwóch milionów euro. Podmiot, który dopiero rozpoczął w danym roku działalność, również może skorzystać z ryczałtu, jeśli jego prognozowane przychody nie przekraczają wskazanej kwoty. Jeżeli przedsiębiorstwo jest uruchamiane w trakcie roku, limit ustala się w części proporcjonalnej.