W powszechnie dostępnej bazie CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawarte są informacje o przedsiębiorcach prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Dlatego, jeśli chcesz nawiązać współpracę z nowym kontrahentem, to warto zajrzeć do tego właśnie rejestru. Przeczytaj, co może dać przedsiębiorcy sprawdzenie kontrahenta w CEIDG – przed czym może go ustrzec, zanim podpisze umowę.

Sprawdzenie kontrahenta w CEIDG – czym jest ten rejestr?

W rejestrze CEIDG zarejestrowani są przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową – spółkę cywilną albo jako osoby fizyczne. Rejestr ten stanowi:

  • Bezpłatną przeglądarkę z informacjami o zarejestrowanych przedsiębiorcach i wszystkich innych podmiotach wpisanych do tego rejestru.
  • Rejestr osób fizycznych z całej Polski, które są przedsiębiorcami.
  • Miejsce, gdzie można dokonać zmian poprzez składanie wniosków i udzielania pełnomocnictw.

Należy pamiętać, że CEIDG może pomóc uzyskać informacje tylko na temat kontrahenta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową lub jest wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych. Jeśli Twój potencjalny kontrahent jest spółką, to zajrzyj do Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru REGON na stronie: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.

Jakie informacje na temat kontrahenta można znaleźć w CEIDG?

Sprawdzenie kontrahenta w CEIDG daje możliwość uniknięcia podpisania umowy z nieuczciwym kontrahentem, ponieważ można sprawdzić tam, czy potencjalny współpracownik prowadzi legalną działalność gospodarczą oraz, czy podane przez niego informacje są prawdziwe, np. adres siedziby firmy został podany pod wskazanym numerem NIP lub REGON. Co więcej, w CEIDG można sprawdzić, czy firma prowadzi aktywnie działania, czy zawiesiła swoją działalność.

Sprawdzenie kontrahenta w CEIDG to także możliwość dowiedzenia się, czy przedsiębiorca ustanowił pełnomocnika lub prokurenta dla swojej firmy. Każdy przedsiębiorca ma także możliwość uzyskania jednorazowo większej ilości jawnych informacji. Wystarczy, że na stronie CEIDG założy konto i złoży za pomocą platformy wniosek elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Danymi niejawnymi są m.in. numer PESEL, data urodzenia, dane kontaktowe, jeśli sprzeciwiła się temu osoba uprawniona. CEIDG to rzetelne źródło informacji o przedsiębiorcach. Świadczy o tym fakt, że także organy państwowe korzystają z tego rejestru. Jest on prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Po co sprawdzać przedsiębiorcę w CEIDG?

Zweryfikowanie informacji na temat przedsiębiorcy w rejestrze CEIDG może zapobiec podpisaniu umowy o współpracę z osobą, która nie prowadzi legalnej działalności gospodarczej, a co za tym idzie, nie będzie uczciwym współpracownikiem, jeśli chodzi np. o regulowanie należności. Może to prowadzić do powstawania zatorów finansowych w firmie, problemów z windykacją należności i nerwów związanych z potencjalną sprawą sądową o charakterze egzekucyjnym. Właśnie dlatego przedsiębiorco, zanim podpiszesz umowę, sprawdź swojego kontrahenta w CEIDG lub REGON, Dzięki temu unikniesz wielu nieprzyjemnych sytuacji.