Podczas prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się okresy, kiedy przedsiębiorcy mają problem ze spłatą swoich zobowiązań. Problemy z opłaceniem składek ZUS czy zaliczek na podatek dochodowy najczęściej są wynikiem spadku popytu na produkt bądź usługę oferowaną przez dane przedsiębiorstwo. Przyczyną kłopotów w firmie mogą być również przejściowe problemy rodzinne czy sezonowość prowadzonego biznesu. Aby w takich przypadkach nie było konieczne zamykanie działalności, istnieje możliwość jej zawieszenia. W poniższym artykule zostanie omówione zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Sprawdź do jakiego urzędu należy złożyć wniosek i jakie czynności możesz wykonywać w trakcie zawieszenia!

Zawieszenie jednoosobowej działalności - gdzie złożyć wniosek?

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się poprzez złożenie wniosku CEIDG - 1 w urzędzie gminy. Następnie zostanie on automatycznie przesłany do ZUS, US oraz GUS. Warto dodać, że złożyć wniosek można również bez wychodzenia z domu, przez internet. Należy tylko zarejestrować się na stronie CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go przy wykorzystaniu profilu zaufanego, czy bankowości internetowej.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek CEIDG - 1?

 1. W polu 01 należy wybrać opcję - Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG,
 2. W polu 03 wypełnić dane wnioskodawcy,
 3. W polu 04 i 05 podać informacje o miejscu zamieszkania i zameldowania wnioskodawcy
 4. W polu 06 podać - nazwę firmy, a w polu 07 - skróconą nazwę firmy,
 5. W polu 10 należy uzupełnić adresy związane z działalnością gospodarczą,
 6. W polu 11 wpisać numer REGON, nazwę jednostki i dodatkowy adres wykonywania działalności,
 7. W polu 13 w podpunkcie 13.1.2 zaznaczyć chęć kontynuowania ubezpieczenia w ramach KRUS, jeżeli wcześniej korzystano z tej możliwości.
 8. W polu 14 podatnik podaje informacje o zawieszeniu działalności, podając datę rozpoczęcia oraz planowanego wznowienia działalności.
 9. W polu 17 należy podać informacje o naczelnikach urzędów skarbowych,

Jednoosobową działalność gospodarczą można zawiesić na:

 • czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż 30 dni,
 • na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Zawieszenie jednoosobowej działalności - korzyści i wady

Korzyści jakie wynikają z zawieszenia jednoosobowej działalności mają na celu poprawić sytuację finansową firmy. Zatem, po złożeniu wniosku do właściwego urzędu, przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu, że działalność w tym okresie zostaje wyrejestrowana z ZUS-u, zawieszona firma jest zwolniona z płacenia składek. Również podczas zawieszenia działalności nie ma obowiązku składania deklaracji VAT
Jednak w okresie, w którym przedsiębiorca nie płaci składek do ZUS, traci automatycznie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego. Warto więc w takiej sytuacji zastanowić się nad dobrowolnym ubezpieczeniem.
Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie zalicza się również do lat pracy przedsiębiorcy, a niepłacenie w tym okresie składek emerytalnych wpływa na zmniejszenie jego emerytury.

Czynności, które można wykonywać podczas zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia działalności zabronione jest jej dalsze prowadzenie, jednak istnieją czynności, które przedsiębiorca może wykonywać aby zabezpieczyć źródło przychodów i móc normalnie funkcjonować po wznowieniu działalności. Czynności te to:

 • przyjmowanie należności powstałych przed zawieszeniem,
 • osiąganie przychodów finansowych z czynności sprzed zawieszenia,
 • sprzedaż środków trwałych i wyposażenia,
 • regulacja zobowiązań powstałych przed zawieszeniem,
 • zabezpieczenie źródła przychodów.

Obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności gospodarczej

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej na przedsiębiorcy oprócz licznie przysługujących mu praw spoczywają również obowiązki. Jest to:

 • obowiązek uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych, sądowych i podatkowych,
 • obowiązek uczestnictwa w kontrolach organów państwowych,
 • obowiązek prowadzenia księgowości,
 • obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych.

Zawieszenie jednoosobowej działalności a amortyzacja

Amortyzacja składników majątku wykorzystywanych w działalności jest jednym z comiesięcznych wydatków, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z artykułem 22c pkt 5 ustawy o PIT amortyzacji nie podlega majątek niewykorzystywany w firmie podczas zawieszenia jej działalności. W takim przypadku amortyzacja zostaje wstrzymana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność do momentu jej wznowienia.