Praca zdalna jest jedną z form świadczenia pracy, oferowanych przez pracodawców i polega na wykonywaniu pracy z domu. Powierzone pracownikowi zadania realizowane są poza siedzibą firmy. Niesie to niewątpliwie wiele zalet, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Istotnie wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z organizacją miejsca pracy. Jakie zalety pracy zdalnej niesie taka forma współpracy?

Rodzaje pracy zdalnej

Praca w domu może być wykonywana regularnie lub okazjonalnie, kiedy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające pracę w biurze, np. konieczność opieki nad członkiem rodziny. Biorąc pod uwagę czas wykonywania pracy zdalnej, można podzielić ją na:

  • permanentną - praca zdalna w pełnym wymiarze,
  • naprzemienna - niektóre dni pracownik przepracowuje w domu, a inne w biurze,
  • uzupełniająca - praca stacjonarna w pełnym wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach pracownik zabiera pracę do domu.

Zalety pracy zdalnej dla pracownika 

Jedną z największych zalet pracy zdalnej jest oszczędność czasu i pieniędzy, ponoszonych na dojazd do miejsca pracy. Pracownik pracujący z domu, nie musi codziennie jeździć do siedziby firmy. Marnowany czas w korkach, mógłby wykorzystać na efektywną pracę w domu. Nie bez znaczenia są zaoszczędzone na paliwie pieniądze. Warto wspomnieć, że praca zdalna pozwala na spędzenie więcej czasu z rodziną, co nabiera szczególnego znaczenia podczas  konieczności opieki nad członkiem rodziny. Pracując zdalnie, pracownik może liczyć na wyższe wynagrodzenie. Redukując koszty zatrudnienia, pracodawca może zaproponować korzystniejsze warunki płacowe.

Zalety pracy zdalnej dla pracodawcy

Praca zdalna niesie korzyści również dla pracodawcy. Zlecając pracę z domu, firma ponosi mniejsze koszty, ponoszone na organizację miejsca pracy, zapewnienie sprzętu i media. Jeśli firma zatrudnia pracowników zdalnych, koszty zużytego prądu i wody mogą być niższe nawet o kilkanaście procent, w porównaniu z pełną obsadą w siedzibie. W przypadku wynajmowania biura, mniejsza liczba pracowników wymaga mniejszej przestrzeni biurowej, ograniczając koszty najmu pomieszczeń. Korzyścią dla pracodawcy jest także możliwość pozyskania prawdziwych specjalistów, pomimo że mieszkają oni daleko od siedziby firmy. Budując grono pracowników z różnych miejsc może się to przyczyniać do ciągłego rozwoju działalności.

Organizacja pracy zdalnej

Aby pracować zdalnie, wystarczy tylko laptop i dostęp do internetu. Z najbliższego otoczenia warto pozbyć się “rozpraszaczy”, utrudniających skupienie w realizowanych zadaniach. Może nim być włączony telewizor, media społecznościowe typu facebook i instagram lub biegające wokół dzieci. Dlatego bardzo ważne jest wyodrębnienie miejsca pracy, w którym będzie można się w pełni skupić. 

Praca z domu jest bez wątpienia dużą wygodą. Oszczędność czasu i pieniędzy to czynniki, które w największym stopniu wpływają na zalety pracy zdalnej. Warto pamiętać, że pracując w domu, pracownik musi wykonywać swoje obowiązki. Niektórym jest bowiem ciężko zrozumieć, że taka osoba, pomimo że pracuje w domu, musi wykonywać obowiązki pracownicze. Ponadto musi się również skupić na obowiązkach, a w wyznaczonych godzinach jest to właśnie najważniejsze.