Jesteś przedsiębiorcą? To ważna informacja właśnie dla Ciebie! Uproszczenie w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, które weszły w życie 1 lipca 2019 r., wprowadziły zmiany w zakresie płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Nowe prawo przewiduje, że zbiorcza deklaracja PCC może być składana w okresach miesięcznych – podatek należy wpłacić do 7 dnia miesiąca. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, by móc złożyć zbiorczą deklarację.

Zbiorcza deklaracja PCC – co można na niej wykazać?

Zgodnie z art. 10 ust 1a ustawy o PCC są przypadki, kiedy deklaracja dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych może być składana zbiorczo w okresach miesięcznych przez przedsiębiorcę. Przepis ten przewiduje wpłacenie podatku do 7 dnia miesiąca, który następuje po tym miesiącu, w którym pojawił się obowiązek podatkowy. Jednak, by móc skorzystać z tego rozwiązania, należy spełnić określone warunki.

Zbiorcza deklaracja PCC może zostać złożona, jeśli:

  • Przedsiębiorca dokonuje wielu transakcji, które spełniają warunki podatku od czynności cywilnoprawnych. Ich liczba to minimum 3 czynności cywilnoprawne, które obejmują: umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub sprzedaży praw majątkowych albo umowę pożyczki.

Ustawa dopuszcza, że dowolna z wymienionych czynności podlega pod nowe przepisy. Czynności te nie muszą być podobne lub jednorodne, co oznacza, że zbiorcza deklaracja PCC może być wykorzystana do wykazania szerokiego spektrum czynności, które są przeprowadzane przez przedsiębiorców np. zakup wyposażenia biurowego, kupno samochodu od podmiotu fizycznego oraz zaciągnięcie pożyczki może być wykazane na jednej zbiorczej deklaracji. Już nie trzeba składać osobnych deklaracji PCC od każdej z wyżej wymienionych czynności.

  • Odległość czasowa między transakcjami nie jest zbyt długa tzn., ostatnia transakcja wykazywana na zbiorczej deklaracji PCC została zrealizowana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej wykazywanej transakcji.

Najważniejsze informacje o zbiorczej deklaracji PCC – podsumowanie

Podsumowując, zbiorcza deklaracja PCC umożliwia wykazanie na jednym dokumencie minimum trzech transakcji objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli pomiędzy pierwszą z nich a ostatnią nie minęło więcej niż 14 dni. Uproszczenie wynikające ze zbiorczej deklaracji PCC-4 to także możliwość zapłacenia podatku od wykazanych czynności, jednym przelewem. Zbiorcza deklaracja PCC musi zostać złożona przez podatnika do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały zawarte transakcje, czyli powstał obowiązek podatkowy. Należy jeszcze pamiętać, że zbiorcza deklaracja PCC nie wymaga od przedsiębiorcy wykazania tylko transakcji o jednolitym charakterze, a więc można na jednym dokumencie wykazać np. umowę sprzedaży rzeczy ruchomych, umowę sprzedaży praw majątkowych i umowę pożyczki, albo umowy o jednolitym charakterze np. minimum 3 umowy pożyczki. Ważną zmianę dla podatników wprowadza także art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC, jest to mianowicie obniżenie stawki od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego z 2% na 0,5%.