Wprowadzenie elektronicznego sądu sprawiło, że tradycyjne sądy zostały odciążone – mogą skupić się na sprawach skomplikowanych dowodowo. EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to szybka i łatwa metoda na windykację należności od kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami. Zatem, jeśli Twoja firma boryka się z problemem nieuregulowanych faktur lub rachunków, to zobacz, w jaki sposób możesz windykować należności bez wychodzenia zza biurka.

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – jak to działa?

Za pośrednictwem elektronicznego sądu, możesz wnosić o windykacje długów w przypadku, gdy sprawa jest oczywista, np. prowadzisz hurtownię zabawek, klient wziął od Ciebie towar do swojego sklepu i powinien zapłacić po 60 dniach, bo otrzymał go na fakturę z takim terminem zapłaty. Nie zapłacił i nie pomogły ponaglenie w postaci telefonów, maili, listów i informacji o rekompensacie, którą będzie musiał zapłacić za niepłacenie w terminie należności.

W takiej sytuacji możesz skorzystać z EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, które zajmuje się rozpatrywaniem nieskomplikowanych pod względem dowodów spraw, czyli takiej, jak Twoja. Wystarczy, że przygotujesz dowód, by go opisać, czyli nieopłaconą fakturę, a we wniosku wpiszesz uzasadnienie roszczenia wraz z informacją, o jaką kwotę występujesz. By złożyć wniosek, musisz założyć konto w systemie teleinformatycznym.

Sprawami złożonymi w e-sądzie zajmuje się Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie IV Wydział Cywilny. Gdy zostanie poprawnie złożony wniosek w EPU, to sąd rozpatruje sprawę i wydaje postanowienie. Jeśli rozstrzygnięcie jest na korzyść pozywającego, a nie dłużnika, to sąd wydaje postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i przekazuje wyrok stronom postępowania. Jeśli e-sąd uzna, że nie jest w stanie rozpatrzyć złożonej sprawy, to przekazuje ją do tradycyjnego sądu.

Komunikacja między e-sądem a pozywającym odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba osobiście przyjeżdżać na rozprawę, a całe postępowanie jest szybkie i tanie. Ile kosztuje złożenie pozwu w EPU? Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest tańsze od zwykłego sądu. Opłata ta wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 zł.

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – jak złożyć pozew?

Celem EPU jest uzyskanie przez pozywającego nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. By doprowadzić do tego, najpierw trzeba założyć konto na stronie www.e-sad.gov.pl zgodnie z instrukcjami na stronie. Następnie wypełnić elektroniczny pozew i wnieść opłatę procesową. W pozwie trzeba:

  • wskazać precyzyjnie datę wymagalności roszczenia,
  • podać NIP, PESEL lub KRS pozwanego,
  • przedstawić dowody na poparcie swoich roszczeń – do pozwu nie trzeba dołączać nieopłaconej faktury lub innych umów – wystarczy je opisać.

W elektronicznym pozwie nie wnioskuje się o zwolnienie z kosztów procesowych. EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze umożliwia złożenie wniosku o zasądzenie tych kosztów na rzecz pozwanego. Dłużnik ma 2 tygodnie na spłatę długu od dnia doręczenia mu nakazu zapłaty.