Boisz się kosztownego i czasochłonnego postępowania sądowego? Nawiązując współpracę z nowym podmiotem, zawsze podejmujesz ryzyko. Jednak jest kilka kroków, które można podjąć, by ustrzec firmę przed zawarciem współpracy z niepłacącym klientem. Nie daj się zaślepić obietnicom i intratnym kontraktom i zanim podpiszesz umowę, sprawdź swojego nowego klienta.

Sprawdź, zanim się okaże, że to niepłacący klient

Żeby zapobiec podpisaniu umowy z niepłacącym klientem, należy go dokładnie sprawdzić. Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie istnienie jego firmy. Można to sprawdzić w ogólnodostępnych rejestrach, nie wychodząc zza biurka, na stronie: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx, mając jego numer NIP, REGON lub KRS. Więcej informacji na temat działalności potencjalnego klienta można sprawdzić w rejestrze CEIDG na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx.

Mając informacje z tych dwóch rejestrów, można sprawdzić, czy klient mówił prawdę, czyli skonfrontować rejestrowe wiadomości z tymi, które on podał na temat swojej działalności. Jeśli zostaną znalezione w ten sposób nieścisłości, to warto je wyjaśnić, przed podjęciem współpracy.

Sprawdź, czy potencjalny klient jest zadłużony

Gdy już wiesz, że firma Twojego potencjalnego kontrahenta istnieje, to warto zobaczyć, czy nie jest zadłużona. Oto 4 sposoby na weryfikację zadłużenia podmiotu:

  • Nawiąż współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej (BIG). Możesz tam wygenerować raport dotyczący zobowiązań i sytuacji finansowej podmiotu – dowiesz się, czy spłaca swoje zobowiązania, czy to raczej niepłacący klient, któremu zdarza się mieć zaległości. Koszty współpracy z BIG są niskie, a można dzięki takiemu raportowi uniknąć nawiązania współpracy z nierzetelnym kontrahentem.
  • Zobacz, czy Twój potencjalny klient nie figuruje na giełdzie długów. Takich giełd w Internecie jest dużo, jednak wystarczy wpisać nazwę firmy w wyszukiwarkę Google i przejrzeć wyniki, chociażby na pierwszej stronie.
  • Sprawdź opinie na temat klienta – możesz to zrobić na portalach z pracą, w mediach społecznościowych, poszukać artykułów archiwalnych w sieci np. na temat afer gospodarczych itp.
  • Porozmawiaj ze znajomymi z branży. Warto popytać, czy ktoś już współpracował z danym podmiotem – jakie ma doświadczenia, szczególnie jeśli chodzi o regulowanie należności i wywiązywanie się z warunków zawartej umowy.

Niepłacący klient – jak jeszcze się przed nim ustrzec?

Umowę z klientem należy zawrzeć na piśmie z dokładnym uwzględnieniem przedmiotu umowy. Ważne jest także precyzyjne określenie:

  • obowiązków i uprawnień obu stron umowy,
  • informacji o wynagrodzeniu i możliwych sposobach płatności,
  • ustalenie, który sąd będzie właściwy do rozstrzygania sporów.

Warto także poinformować klienta, czym jest rekompensata za niepłacenie w terminie. Ważne jest także, aby po zawarciu współpracy na bieżąco monitorować płatności, by zareagować, gdy dochodzi do opóźnień. W tym celu konieczne jest dbanie o porządek w fakturach. Można także zlecić ten proces firmie księgowej albo zaopatrzyć się w program do prowadzenia księgowości i windykacji należności. Wykonując te wszystkie kroki, chronisz firmę przed utratą płynności finansowej.