Od wielu lat CV kandydatów o pracę musi zawierać formułkę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a firmy mają w obowiązku przestrzegać określonych procedur. Wejście w życie RODO sprawiło jednak, że temat powrócił ze znacznie większą intensywnością. Co się zmieniło? Jak to jest z tą zgodą? Co powinna zawierać zgoda na przetwarzanie danych osobowych, aby była ważna i każda ze stron mogła się czuć spokojnie? To kilka pytań, na które znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - podstawa prawna

Najwięcej emocji wśród przedsiębiorców (a w zasadzie u większości społeczeństwa) wzbudziło w swoim czasie, to jest pod koniec maja 2018 roku, RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EI) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Firmy przygotowywały i publikowały nowe regulaminy przetwarzania danych osobowych, a specjaliści omawiali nowe wymagania względem ochrony wrażliwych informacji. Zmiany objęły także kluczowy dokument prawny w omawianym przez nas kontekście, a więc Kodeks Pracy. Z artykułu 221 KP wynika, że pracodawca może żądać od kandydata do pracy takich danych, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i dotychczasowego zatrudnienia.

CV, RODO i udana rekrutacja

Problem w tym, że CV są często bardziej rozbudowane – nie zawierają wyłącznie podstawowych informacji określonych w Kodeksie Pracy. Gdy pojawiają się dane osobowe podlegające ochronie, a firma prowadząca rekrutację ma je wykorzystać, konieczne jest umieszczenie w życiorysie niezbędnej formułki.

Jeszcze kilka lat temu obowiązkowy, powszechnie spotykany zapis brzmiał: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami))”. Aktualnie, po wejściu w życiu RODO, prawidłowy zapis brzmi: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))”.

W zgodzie na przetwarzanie danych osobowych można również doprecyzować zapis i we wstępie wskazać tylko jedną firmę, która uzyskuje prawo do wykorzystania informacji. Dopisek o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych” ułatwia ewentualną rekrutację do firmy w przyszłości.

Podsumowując, dobrze, jeśli pracownik sam dba o prawidłowe przygotowanie swojego CV, a firma poszukująca pracowników ułatwia proces rekrutacji, przypominając o niezbędnej klauzuli, np. w treści ogłoszenia o pracę lub na swojej stronie internetowej.