Dane przedsiębiorstwa przy rejestracji działalności gospodarczej są informacją niezbędną i służą do identyfikacji firmy. W artykule omawiamy dane przedsiębiorstwa, które każdy przyszły przedsiębiorca zobowiązany jest podać rejestrując działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. 

CEIDG-1 - jakie dane przedsiębiorstwa są potrzebne?

Wypełniając wniosek CEIDG początkujący przedsiębiorca zobowiązany jest podać następujące dane dotyczące zakładanej działalności, które umożliwiają późniejszą identyfikację firmy:

- data rozpoczęcia działalności;

- nazwa firmy;

- określenie adresu jej wykonywania lub jego brak;

- rodzaj wykonywanej działalności wg PKD;

- dane konta bankowego;

- numer NIP i REGON.

Powyższe dane muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Data rozpoczęcia działalności

Przepisy nie regulują daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, dlatego też podczas rejestracji działalności gospodarczej można podać datę wsteczną w stosunku do dnia, w którym przedsiębiorca składa wniosek lub datę przyszłą.

Nazwa pełna firmy a nazwa skrócona

Przy zakładaniu działalności gospodarczej początkujący przedsiębiorca musi wskazać nazwę firmy, pod którą będzie wykonywać czynności związane z prowadzeniem firmy. 

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nazwa firmy musi wskazywać co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Ważne!
Ważne jest również zachowanie chronologii powyższych danych, tym samym najpierw podajemy imię, a następnie nazwisko, które pozostają w formie nieodmienionej.
Nazwa przedsiębiorstwa może również zawierać dodatkowe informacje, np. dotyczące rodzaju wykonywania działalności. Przykładową taką nazwą może być “Jan Nowak usługi fryzjerskie”.

Przedsiębiorca może posługiwać się również nazwą skróconą działalności, lecz nie jest to obowiązkowe. Nazwa skrócona może po prostu być imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy lub inna nazwą wskazaną przez przedsiębiorcę bez konieczności podawania imienia i nazwiska.

W przypadku spółek cywilnych w nazwie wymagane są co najmniej imiona i nazwiska wspólników lub pierwsze litery imion i nazwiska z oznaczeniem, które wskazuje, że te osoby tworzą spółkę. Wspólnicy mogą również dodać nazwę charakterystyczną do nazwy spółki, np. Twój fryzjer A. Nowak N. Kowalska s.c.

Stosowanie skróconej nazwy przez spółki cywilne jest możliwe, oznaczenie spółka cywilna możemy skrócić podając s.c., również w nazwie skróconej spółki można pominąć imiona i nazwiska wspólników wówczas skróconą nazwą dla spółki Twój fryzjer A.Nowak N. Kowalska s.c. będzie Twój fryzjer s.c.

Przykład 1:

Pani Anna Nowak chce założyć salon kosmetyczny pod nazwą Beauty Nails. Nazwa ta ma być nazwą pełną podczas rejestracji działalności. Czy niniejsza nazwa spełnia wymogi formalne?

Nie, niniejsza nazwa pełna nie spełnia wymogów formalnych. W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w nazwie pełnej musi widnieć co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy. Tym samym Pani Anna może zarejestrować swoją działalność pod nazwą Beauty Nails Anna Nowak, a jako nazwy skróconej używać Beauty Nails.

Ważne!
Zastosowanie nazwy pełnej jest obligatoryjne na fakturach, dokumentacji firmowej, urzędowej, a także w kontaktach z organami administracji publicznej. Z kolei posługiwanie się nazwą skróconą dozwolone jest w celach marketingowych, w kontaktach pomiędzy kontrahentami. Nazwa skrócona widoczna będzie także w ZUS.

Adres firmy

Działalność gospodarcza może posiadać jeden lub kilka adresów jej wykonywania. 

Jeśli firma posiada kilka miejsc prowadzenia działalności, należy na druku CEIDG-MW wskazać jedno podstawowe miejsce wykonywania działalności, a następnie określić dodatkowe adresy, pod którymi wykonywana będzie działalność. Przedsiębiorca ma również możliwość nie określania adresu działalności, jeśli wykonuje pracę, np. jako przedstawiciel handlowy realizując spotkania bezpośrednio u klientów.

Jeśli podczas rejestracji firmy przedsiębiorca wskaże miejsce wykonywania działalności, musi dysponować tytułem prawnym nieruchomości znajdującej się pod wskazanym adresem. Może być to:

- umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości;

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

- prawo własności/ współwłasności nieruchomości.

Ważne!
Określenie miejsca wykonywania działalności jest ważne, m.in. dla ewentualnej rejestracji do VAT, dla której urząd skarbowy właściwy dla celów VAT ustala się na podstawie miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Rodzaj wykonywanej działalności wg PKD

Przedsiębiorca rejestrujący swoją firmę, musi określić klasyfikację swojej działalności odpowiednim kodem PKD. Właściwy kod PKD można znaleźć za pośrednictwem rządowej wyszukiwarki kodów PKD: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd.

Należy wskazać jeden główny kod PKD, który będzie dominujący i w opinii przedsiębiorcy przynosić będzie największy przychód. Dobrowolnie można podać dowolną ilość dodatkowych kodów PKD.

Dane konta bankowego

Co do zasady przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania rachunku firmowego, może wskazać przy rejestracji działalności osobisty rachunek bankowy, jeśli jako jedyny jest jego posiadaczem.

Ważne!
Wyjątkiem jest przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT lub zamierza dokonywać transakcji z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności lub dokonywać transakcji powyżej 15 tys. złotych wówczas zobowiązany będzie on posiadać rachunek firmowy.

NIP i REGON

Początkujący przedsiębiorca, który nigdy wcześniej nie prowadził działalności gospodarczej składając wniosek o wpis do rejestru będzie wnioskować również o nadanie numeru NIP i REGON. Numery te zwykle są nadawane w ciągu doby od zarejestrowania firmy.