Food trucki, czyli mobilne punkty gastronomiczne w ostatnich latach podbiły serca Polaków. Tę mobilną formę sprzedaży jedzenia docenili nie tylko klienci, ale również przedsiębiorcy, którzy słusznie zauważyli szansę na zaoszczędzenie kosztów i dotarcia do większej liczby grup odbiorców. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad tego typu biznesem, objaśniamy, jak założyć food truck oraz jakie formalności trzeba w związku z tym spełnić.

Food truck – jaką formę działalności wybrać?

W przypadku food trucka, jak i każdej innej działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności musimy zastanowić się nad tym, na jakich zasadach chcemy prowadzić naszą firmę. W kwestii formy mamy tu dużą dowolność. Tego typu mobilny punkt gastronomiczny można prowadzić w ramach niemal każdej spółki (poza spółką partnerską), a także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak założyć food truck – Sanepid krok po kroku

Kolejną fundamentalną kwestią jest spełnienie wymagań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczących produkcji i przechowywania żywności. Food truck stanowi placówkę gastronomiczną, stąd też powinien on zostać zatwierdzony przez Sanepid i wpisany do prowadzonego przez niego rejestru zakładów.

Wymagania Sanepidu w food trucku

Lista wymogów Sanepidu zawiera wymagania dotyczące:

 • udostępnienia urządzeń sanitarnych, przebieralni i sprzętu, dzięki któremu personel może zadbać o higienę w zakresie mycia i suszenia rąk,

 • zapewnienia odpowiednich warunków do czyszczenia, a w razie potrzeby również dezynfekcji sprzętu i narzędzi potrzebnych do pracy,

 • powierzchni, które mają kontakt z żywnością; muszą one być w dobrym stanie technicznym, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji – powinny zatem być wykonane z odpowiednich materiałów (chyba że właściciele food trucka są w stanie udowodnić, że do prowadzenia jego działalności są potrzebne innego rodzaju materiały),

 • ustalenia higienicznych metod mycia środków spożywczych,

 • zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających składowanie i usuwanie odpadów niejadalnych oraz niebezpiecznych,

 • zapewnienia dostępu do potrzebnej wody pitnej – zimnej i/lub gorącej,

 • zapewnienia urządzeń lub warunków do monitorowania odpowiedniej temperatury, w jakiej powinna być przechowywana żywność,

 • rozplanowania przestrzeni w ten sposób, by zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia produktów spożywczych.

Wpis do rejestru Sanepidu

Po spełnieniu powyższych wymagań, na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem działalności należy złożyć wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów, które podlegają urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Następnie następuje kontrola zakładu gastronomicznego, która ocenia, czy mobilny zakład gastronomiczny zostanie wpisany do rejestru, czy nie.

Jeśli decyzja będzie:

 • pozytywna – food truck zostanie wpisany do rejestru,

 • negatywna – podmiot ma dwa tygodnie na to, by złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

 • warunkowa – po 3 miesiącach od pierwszej kontroli nastąpi kolejna kontrola, która stwierdzi, czy drobne nieprawidłowości zauważone wcześniej zostały już naprawione i czy teraz zakład spełnia wymagania, czy nie.

Food truck a książeczki sanepidowskie

Podobnie, jak w przypadku pracy w innych zakładach gastronomicznych, również osoby pracujące w food trucku muszą mieć wyrobione i aktualne książeczki sanepidowskie (książeczki zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne). Taki wymóg określa art. 59 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Polecamy