PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to rozwiązanie, które weszło w życie w 2019 roku. Jest to nastawiony na długoterminowe oszczędzanie program emerytalny. Pracownicze Plany Kapitałowe są systemem, do którego można przystąpić dobrowolnie. Pracodawcy zostali zobligowani do zapewnienia pracownikom możliwości oszczędzania PPK, ale to do pracownika należy podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Podobnie jest z rezygnacją. Jak zrezygnować z PPK?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Podstawowe informacje na temat PPK

W pewnym uproszczeniu, w ramach PPK pracownik co miesiąc odprowadza środki, które zostaną mu wypłacone po ukończeniu przez niego sześćdziesiątego roku życia. Pieniądze te pochodzą trzech źródeł:

  • pracownik odprowadza 2% swojego wynagrodzenia,
  • pracodawca opłaca za pracownika 1,5% wynagrodzenia,
  • państwo, które m.in. raz do roku wpłaca na konto pracownika 240 złotych.

Nadzór nad bieżącym działaniem PPK sprawuje PFR — Państwowy Fundusz Rozwoju. Jeśli chodzi o podstawę prawną, to funkcjonowanie PPK reguluje ustawa z dnia 4.10.2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Jak zrezygnować z PPK?

Wystąpienie z Pracowniczych Planów Kapitałowych nie jest niczym trudnym. W tym celu należy złożyć stosowną deklarację. Jest to dokument, w którym trzeba podać takie informacje jak: imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku jego braku — data urodzenia), pełna nazwa pracodawcy oraz seria i numer dowodu osobistego. Druk należy wypełnić wielkimi literami.

Generalnie, pracodawcy już na początku proszą pracownika o podjęcie decyzji, czy chce on partycypować w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Już wtedy zatrudniana osoba może wypełnić deklarację o rezygnacji z PPK.

Co po rezygnacji z PPK?

Po rezygnacji z PPK pracownik otrzymuje część zgromadzonego kapitału. Jest to 100% środków odprowadzanych przez pracownika oraz 30% środków wniesionych przez pracodawcę. Jeśli chodzi o te ostatnie, pozostałe 70% jest przekazywane na konto ZUS pracownika.

Należy przy tym pamiętać, że deklaracja jest ważna jedynie przez okres czterech lat. Po tym czasie pracownik zostaje automatycznie zapisany do ponownego uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by znowu wypisać się z PPK.

Dobrą wiadomość dla oszczędzających stanowi informacja, że rezygnacja z PPK nie ma nieodwracalnego charakteru. Wręcz przeciwnie: nie ma żadnych przeciwwskazań, by po rezygnacji ponownie przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to rozwiązanie korzystne dla pracowników, ponieważ pozostawia im pewną swobodę działania. 

Czy warto rezygnować z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Jak już wiesz, rezygnacja z PPK nie jest zadaniem trudnym w realizacji. Czy warto wychodzić z PPK? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Pewne jest jedno: oszczędzanie na emeryturę — niezależnie od tego, czy jest to PPK, czy inny fundusz emerytalny — to przejaw odpowiedzialnego myślenia o przyszłości.