Co do zasady, prowadzenie biznesu podlega obowiązkowi opłacania składek z tytułu ZUS. Część spośród firm (szczególnie początkujący przedsiębiorcy) może skorzystać z preferencyjnych rozwiązań w zakresie oskładkowania ZUS. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw z branży IT. Ile wynoszą składki ZUS w firmie IT?

Ubezpieczenie ZUS — jakie możliwości w zakresie opłacania składek mają przedsiębiorcy z branży IT?

IT to branża, której przedstawiciele od kilku lat w coraz większym stopniu zaczynają cenić sobie niezależność. Przejawia się to m.in. w dążeniu do uzyskania statusu przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie daje elastyczność i prestiż, stwarza jednak konieczność samodzielnego odprowadzania składek ZUS.

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru spośród następujących wariantów:

  • mały ZUS,
  • mały ZUS Plus,
  • ulga na start
  • opłacanie składek ZUS przez etatowców,
  • pełen ZUS.

Nie ma przy tym znaczenia, czym zajmuje się dany przedsiębiorca. Możliwość skorzystania z każdego z powyższych rozwiązań nie jest uzależniona od profilu działalności gospodarczej. Kryteria pozwalające na wybór poszczególnych wariantów to m.in. czas funkcjonowania firmy. Zostały one szczegółowo opisane m.in. w ustawie z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mały ZUS

Preferencyjny ZUS to możliwość odprowadzania przez okres 2 lat niższych składek społecznych (tj. składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej oraz wypadkowej). Składki te są naliczane od niższej podstawy, tj. 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. wynoszą one łącznie nieco ponad 700 zł. Oprócz tego konieczne jest odprowadzanie składki zdrowotnej liczonej w standardowej wysokości, tj. jako 9% dochodu.

Mały ZUS Plus

W pewnym uproszczeniu Mały ZUS Plus jest naliczany od dochodu (składki społeczne nie są stałe jak w przypadku ZUS preferencyjnego). Rozwiązanie to przysługuje przedsiębiorcom, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychód niższy niż 120 tys. zł. Z opcji tej można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat. Mały ZUS Plus jest zalecany w sytuacji, gdy przedsiębiorca IT osiąga stosunkowo niskie dochody.

Ulga na start

Ciekawym rozwiązaniem jest także tzw. ulga na start dla nowych podmiotów oraz podatników, którzy nie prowadzili firmy w ciągu ostatnich 5 lat. Przedsiębiorca (także w firmie IT) ma wówczas prawo do zwolnienia z opłacania składek społecznych. Należy jednak pamiętać, że okres ten nie wlicza się do okresu ubezpieczeniowego rentowego i emerytalnego.

Opłacanie składek ZUS przez etatowców

Część spośród przedsiębiorców IT, obawiając się ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu, decyduje się połączenie biznesu oraz pracy na etacie. W takiej sytuacji — jeśli wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest równe co najmniej ustawowej płacy minimalnej (z uwagi na wysokie wynagrodzenia specjalistów ds. IT nietrudno o spełnienie tego warunku) — przedsiębiorca jest zobligowany jedynie do opłacania składki zdrowotnej.

Pełen ZUS

Wariant podstawowy, tzn. pełen ZUS, obowiązuje, gdy przedsiębiorca IT nie ma możliwości skorzystania z rozwiązań ulgowych. W tym przypadku miesięczne obciążenia ZUS są dość wysokie i wynoszą:

  • 1 211,28 zł (składki społeczne). Obciążenia te są naliczane na podstawie 60% prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
  • 9% od dochodu w ramach składki zdrowotnej.